Chemie - produkty: Cín

10006 Cínovací lázeň MBF 20

Cínovací lázeň MBF 20 je silně kyselý elektrolyt bez fluoridů, určený k vylučování sametově matných, jemně krystalických povlaků. Lázeň MBF 20 se používá v průběžných zařízeních pro cínování drátů nebo pásů. Používané přísady nepění, takže se při provozu netvoří rušivá pěna.
Cínové povlaky vyloučené z lázně MBF 20 jsou po testu stárnutí (např. 16 hod při 155 °C) velmi dobře pájitelné a dají se přetavit.

10012 Leskle cínovací lázeň CULMO 20

Leskle cínovací lázeň CULMO 20 je elektrolyt na bázi kyseliny sírové, neobsahující formaldehyd. Je určen k vylučování lesklých cínových vrstev. Vyloučené povlaky nejsou citlivé na otisky prstů a dají se velmi dobře pájet i po testu stárnutí (např. 16 hodin při 155 °C). Leskle cínovací lázeň CULMO 20 je slabě pěnivá a zvláště vhodná pro použití v bubnových zařízeních. V průběžných zařízeních je její použití možné při zajištění vysokého proudění lázně a dostatečného povrchu anod. Intenzivní výměna lázně na povrchu zboží spolu obsahem kovu musí umožnit dostatečnou proudovou hustotu pro průběžná zařízení. Leskle cínovaní lázeň CULMO 20 má pozoruhodně jednoduché vedení a stabilitu.

10017 Matně cínovací lázeň SLOTOTIN 40

Matně cínovací lázeň SLOTOTIN 40 je silně kyselý elektrolyt bez fluoridů, určený k vylučování hedvábně matných, jemně krystalických povlaků. Postup se používá hlavně v průběžných zařízeních, při snížené koncentraci cínu se může použít také k závěsovému nebo bubnovému nanášení. Cín se vylučuje v zrnech velikosti 3-8 µm a v této formě je jen málo náchylný ke vzniku „whiskerů“ v porovnání s povlaky lesklého cínu, vyloučeného v zrnech menších než 1 µm. Vyloučené cínové vrstvy obsahují pouze malé množství zabudovaných organických sloučenin. Hodnoty jsou po přepočtu na uhlík cca. 0,005 hm. %. Přísady se během pokovení nemění, proto nízká míra zabudování uhlíku zůstává i u déle provozovaných elektrolytů zachována. Povlaky získané z matně cínovací lázně SLOTOTIN 40 si zachovávají velmi dobrou pájitelnost i po testu stárnutí (16 hodin při 155 °C) a jsou tavné. Postup byl vyvinut jako vhodná alternativa bezolovnatého povlaku pro všechny typy součástek. Vrstvy jsou kompatibilní se všemi bezolovnatými pájkami. Povlaky vyloučené z tohoto elektrolytu splňují požadavky RoHS (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU k omezení používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaného difenyletheru.

10028 Leskle cínovací lázeň GBF 30

Leskle cínovací lázeň GBF 30 je určena pro průběžná (pásová) a bubnová zařízení. Z kyselého elektrolytu, který neobsahuje fluoridy, se vylučují lesklé povlaky cínu. V závislosti na používaném zařízení a pracovní teplotě se dosahuje katodická proudová hustota až 30 A/dm2. Pájitelnost vyloučeného cínu je i po temperování (test stárnutí) výborná. Protože lázeň napadá titan velmi málo, proto je tento kov vhodný mimo jiné na závěsy anod. Používané přísady nepění, proto se ani při intenzivním pohybu lázně netvoří pěna. Vrstvy vyloučené z tohoto elektrolytu splňují požadavky RoHS (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substance) Směrnice EU 2011/65/EC k omezení používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaného difenyletheru.

10033 Leskle cínovací lázeň SLOTOTIN 70

Lázeň Glanzzinnbad SLOTOTIN 70 je elektrolyt obsahující kyselinu sírovou, určený k vylučování lesklých cínových povlaků s vysokým stupněm lesku. Světlé povlaky se získají i v nízkých proudových hustotách např. na dílech s geometricky složitým povrchem. Pájitelnost cínových povlaků vyloučených z leskle cínovací lázně SLOTOTIN 70 je výborná a zůstává zachována i po zkoušce stárnutí (např. 16 h při 155°C). V této spojitosti je důležité provozovat elektrolyt při nízkých teplotách. Obvyklé zakalení cínovacích lázní na bázi kyseliny sírové, jehož příčinou je tvorba čtyřmocného cínu, je v lázni SLOTOTIN 70 zpomaleno. Lázeň je vhodná k použití jak pro hromadné, tak i závěsové pokovení, k dispozici jsou rozdílné leskutvorné přísady. Elektrolyt obsahuje jen slabě pěnivé přísady, proto při provozu nevzniká rušivá pěna. Toto je výhodné zejména při použití lázně SLOTOTIN 70 k hromadnému pokovení v bubnech. Povlaky vyloučené z tohoto elektrolytu splňují požadavky RoHS (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU k omezení používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaného difenyletheru. Přísady neobsahují NPEO (nonylphenolethoxyláty).

10050 Čištění kyselých cínovacích lázní pomocí flokulační přísady Flockungszusatz FMN Konzentrat a kyseliny fosforečné

V kyselých cínovacích lázních se cín vyskytuje ve dvojmocné formě. Oxidací vzdušným kyslíkem během provozu lázně se z něj tvoří malé množství cínu čtyřmocného, přestože je tento proces v našich lázních potlačen zpomalovacími přísadami. V leskle cínovacích lázních na bázi síranů, jako např. lázně CULMO, dochází k hydrolýze sloučenin čtyřmocného cínu a vzniká hydroxid cíničitý ve formě jemné suspenze, která způsobuje zákal lázně a jen částečně sedimentuje jako kal na dně vany. Nelze ji prakticky filtrovat, neboť jemné částečky filtrem procházejí, v krátké době se filtrační medium zanese a lázeň jím protéká velmi pomalu. Zákal sice zpravidla nepůsobí rušivě na vylučovací proces, avšak jeho odstranění je z provozních důvodů žádoucí. K vyčištění lázní je určena speciální flokulační přísada Flockungszusatz FMN Konzentrat. Po jejím přídavku přejde suspenze do formy vloček, které rychle sedimentují a jsou dobře filtrovatelné.

10063 Kontaktní cínování SN 30 1

Kontaktní cínování Kontaktverzinnung SN 30 1 je postup pro bezproudové vylučování cínu na mědi a jejích slitinách na principu výměny náboje. Vylučování je možné také na olověném povrchu a postup lze použít i
k vyjasnění povlaků olova nebo olovo/cín. Na měděném povrchu se při pracovní teplotě 70 °C vylučují světlé a hladké cínové vrstvy tloušťky asi 1 až 2 μm, které lze pájet i po temperování (např. 4 hodiny při 155 °C).
Kontaktní cínování SN 30 lze regenerovat odstraněním uvolněné mědi z roztoku. Složky potřebné k vylučování cínu se doplňují podle výsledků analýzy. Námi dodávané přísady, potřebné k nasazení i provozu elektrolytu, neobsahují žádné alkylfenoletoxyláty (Nonylphenolethoxylate).

10105 Matně cínovací lázeň SLOTOTIN 50 1

Matně cínovací lázeň SLOTOTIN 50 1 je bezsulfátový elektrolyt, určený k vylučování jemně krystalických povlaků s vynikající krycí schopností. Cín se vylučuje v zrnech velikosti 3 – 8 µm a v této formě je jen málo náchylný k tvorbě „whiskerů“. Povlaky vyloučené z matně cínovací lázně SLOTOTIN 50 1 jsou slučitelné s bezolovnatými pájkami. Rozpustnost anod v systémech na bázi koncentrátu Säurekonzentrat FF je mnohem vyšší než v procesech na bázi kyseliny sírové. Elektrolyt je proto přednostně určený pro provoz při vyšších proudových hustotách (nad 2 A/dm2).Provoz matně cínovací lázně Mattzinnbad SLOTOTIN 50 1 je bezproblémový, omezuje se hlavně na kontrolu obsahu dvojmocného cínu a kyseliny. Přísady se spotřebovávají převážně výnosem. Dodávané přísady, potřebné pro přípravu a provoz lázně SLOTOTIN 50 1, neobsahují žádné alkylphenolethoxyláty (Nonylphenolethoxyláty). Přísada Zinnbadzusatz SLOTOTIN 52 MF neobsahuje metylalkohol.Povlaky vyloučené z tohoto elektrolytu splňují požadavky RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) Směrnice EU 2002/95/EC k omezení používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaného difenyletheru.

10150 Leskle cínovací lázeň CULMO 1

Leskle cínovací lázeň CULMO 1 se používá zejména pro cínování plošných spojů a elektrotechnických a spotřebních předmětů závěsovým i hromadným způsobem. Vysoce lesklé povlaky v širokém rozmezí proudových hustot, vysoká stabilita a snadné udržování jsou nejvýznačnějšími vlastnostmi této lázně, formulované na bázi kyseliny sírové. Vzhledem k vyrovnávací schopnosti lázně jsou vyloučené povlaky lesklé již od nejslabších vrstev, u silnějších je lesk ještě vyšší. Cínové povlaky vyloučené z lázně CULMO 1 jsou značně odolné vůči omaku a jsou dobře pájitelné i po delším skladování.

10152 Leskle cínovací lázeň CULMO AT 1

Lázeň CULMO AT 1 je elektrolyt na bázi kyseliny sírové, určený k vylučování lesklých cínových povlaků. Provozuje se s leskutvornou přísadou rozpuštěnou ve vodném roztoku. Při používání alkalicky rozpustných fotoresistů může docházet k jejich napadání. Pájitelnost cínových povlaků vyloučených z lázně CULMO AT 1 je vynikající a zůstává zachována i po zkouškách stárnutí (např. 16 h při 155 °C). V této souvislosti je obzvláště důležité provozovat elektrolyt při nižší teplotě. Obvyklé zakalení cínovacích lázní na bázi kyseliny sírové, jehož příčinou je tvorba čtyřmocného cínu, je v lázni CULMO AT 1 zpomaleno. Lázeň lze použít pro závěsové i hromadné pokovení.Elektrolyt, při jehož přípravě a provozu jsou používány originální přísady firmy Schlötter, neobsahuje žádné alkylfenoletoxyláty (Nonylphenolethoxylat). Povlaky vyloučené z tohoto elektrolytu splňují požadavky RoHS (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU k omezení používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaného difenyletheru.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky