ARCHÍV NOVINEK

21. 3. 2024

08266 leskle zinkovací lázeň SLOTANIT BSF 1660

Leskle zinkovací lázeň SLOTANIT BSF 1660 je slabě kyselý elektrolyt bez kyseliny borité pro závěsové i hromadné pokovování. Pozoruhodnými vlastnostmi tohoto procesu jsou velmi lesklé povlaky s vynikající kryvostí a tažností v kombinaci s dobrou pasivovatelností. Tento proces je vhodný také pro pokovování zinkových tlakových odlitků.

Lázeň SLOTANIT BSF 1660 v závislosti na obsahu kovu, chloridů a teplotě pracuje bezpečně i při vysokém proudovém zatížení. Nemá nezávisle na obsahu solí při větším zatížení bod zákalu, což umožňuje provozovat bubnové lázně až do teploty ca 40 °C. Pro závěsové aplikace se doporučuje teplota pod 35 °C, aby nedošlo ke snížení lesku a kryvosti.

Příslušnou pasivací naší řady SLOTOPAS lze vytvořit konverzní vrstvu s vysokou ochranou proti korozi. Pro následnou úpravu jsou k dispozici produkty naší řady SLOTOFIN.

20. 3. 2024

02414 Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4140

Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4140 je silně alkalický proces provozovaný s kapalnými koncentráty pro ponorné, horké a elektrolytické odmašťování ocelových povrchů. Podle zadaného úkolu jsou k dispozici dvě přísady pro nasazení i pro doplnění.

Připravuje se z kapalných koncentrátů, podle účelu použití jsou k dispozici pro přípravu a k doplňování dva odmašťovací koncentráty: odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4141 neobsahuje komplexotvorné látky, odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4142 slabě komplexující. Ke zvoleným koncentrátům je zapotřebí přidat hydroxid sodný. Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AE 4142 se může použít prakticky na včechny aplikace v oblasti čištění ocelových dílů.

Pro katodické nebo střídavě pólované elektrolytické odmaštění použijte jen koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4141, odmaštění se musí ukončit dostatečně dlouhou anodickou fází. Pro pouze anodické elektrolytické odmaštění lze použít všechny koncentráty, přednostně však slabě komplexotvorný odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4142. Pro ponorové odmaštění jsou vhodné oba koncentráty, kterou je třeba dodatečně zesílit vhodnou odmašťovací přísadou. Ke zlepšení pracovních postupů nabízíme řadu odmašťovacích přísad podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

Pokud ke koncentrátu není přidán hydroxid sodný, lze odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4142 také použít k ponorovému odmaštění hliníku a korozivzdorné oceli.

20. 3. 2024

02412 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 4120

Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 4120 je univerzální alkalický přípravek určený k odmašťování oceli a neželezných kovů. Odmašťovač se dobře oplachuje, odmaštěný povrch je smáčivý. Dobrá vodivost odmašťovače SLOTOCLEAN AK 4120 umožňuje vedle jeho použití jako ponorového, příp. horkého odmašťovače, volitelně zesíleného ultrazvukem nebo čeřením vzduchem, také jeho použití jako elektrolytického odmašťovače.

Provozuje se jako dvousložkový. První složku tvoří odmašťovací sůl Entfettersalz SLOTOCLEAN AK 4121 a druhou je některá z odmašťovacích/čisticích přísad podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

20. 3. 2024

02411 Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4110

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AE 4110 je univerzální prostředek pro elektrolytické odmašťování oceli, neželezných kovů a zinkových tlakových odlitků pro závěsové, bubnové a reel-to-reel pokovení.

Železné nebo ocelové díly se odmašťují anodicky, zatímco zinkové odlitky a neželezné kovy se nejprve předodmastí katodicky, poté se krátce odmastí anodicky. Anodické a katodické odmaštění neželezných kovů a zinkových tlakových odlitků se musí provádět v oddělených vanách.

Společnost Schlötter nabízí širokou škálu aditiv pro zlepšení čištění. Souhrn různých kombinací odmašťujících přísad naleznete v technickém listu BATH 02300-E.

19. 3. 2024

02410 Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4100

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AE 4100 je univerzální prostředek pro elektrolytické odmašťování oceli, neželezných kovů a zinkových tlakových odlitků pro závěsové, bubnové a reel-to-reel pokovení. Odmašťovač se používá s jedním kapalným koncentrátem, díky čemuž je manipulace snadná.

Železné nebo ocelové díly se odmašťují anodicky, zatímco zinkové odlitky a neželezné kovy se nejprve předodmastí katodicky, poté se krátce odmastí anodicky. Anodické a katodické odmaštění neželezných kovů a zinkových tlakových odlitků se musí provádět v oddělených vanách.

V kombinaci s aditivy, která zlepšují odmaštění, lze odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4100 použít také jako ponorový odmašťovač.

Pro zlepšení provozu nabízí společnost Schlötter širokou škálu odmašťovacích přísad. Náš přehled odmašťovacích přísad (BATH 02300-E) vás informuje o různých možných kombinacích.

18. 3. 2024

02290 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 2900

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 2900 je slabě alkalický přípravek pro ponorové odmaštění oceli, neželezných kovů a hliníku.

Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 2900 je vynikající pro odmašťování zpracovatelských olejů a pigmentovaných směsí, které vyžadují nízkoalkalický produkt. Vykazuje dobrou účinnost již při nízkých teplotách a vyznačuje se velmi dobrou oplachovatelností. U zařízení s velkým zatížením je výhodné oddělit obsah nečistot, resp. použít odlučovač oleje v případě silného vtažení oleje.

Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 2900 se přednostně používá v kombinaci s produktem SLOTOCLEAN RV 2911. V závislosti na dané aplikaci lze zvolit další možnosti kombinace. Viz návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

18. 10. 2022

18103 Následná úprava SLOTOCHEM NI 30

Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 30 se používá ke zlepšení pájitelnosti chemicky vyloučených niklových povlaků při použití měkkých pájek obsahujících olovo i bez olova. Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 30 je kyselý roztok, jehož působením se vytvoří velmi tenká vrstvička palladia (ca 0,002 µm) neviditelná mikroskopem, která zlepšuje vlastnosti niklových vrstev, jako jsou vzhled, tvrdost a odolnost vůči otěru. Pro úspěch úpravy je rozhodující druh použitého niklovacího postupu. Proto je úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM 30 vhodná pro niklovací postupy firmy Schlötter, zejména pro povlaky vyloučené z lázně pro chemické niklování SLOTONIP 90.

18. 10. 2022

18101 Následná úprava SLOTOCHEM NI 10

Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 10 slouží ke zlepšení pájitelnosti chemicky vyloučených niklových povlaků při použití měkkých pájek obsahujících olovo i bez olova. Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 10 je kyselý roztok, jehož působením se vytvoří velmi tenká vrstvička palladia (ca 0,002 µm) neviditelná mikroskopem, která zlepšuje vlastnosti niklových vrstev, jako jsou vzhled, tvrdost a odolnost vůči otěru.

18. 10. 2022

09238 Pasivace SLOTOPAS PC 2380

Žlutá pasivace Passivierung SLOTOPAS PC 2380 obsahuje organické barvivo a vytváří na povlacích galvanicky vyloučeného kadmia pasivační vrstvy neobsahující šestimocný chrom. Pasivace se provozuje při pracovních teplotách v rozsahu 20 – 28 °C. Konverzní vrstvy se zhotovují ponorem a mají na kadmiu žlutě-červený/zelený vzhled. Pokud se povrchy pasivovaných dílů dále upraví vhodným utěsňovačem z naší řady SLOTOFIN, opět se zlepší jejich ochrana proti korozi, avšak zeslabí se jejich zbarvení.

18. 10. 2022

06183 Čistič SLOTOSIL SC 1830

Čistič Reiniger SLOTOSIL SC 1830 se používá k čištění naběhlých stříbrných povrchů. Odstraňuje rušivé zabarvení povrchu, které vzniklo po pokovení, například během oplachových procesů nebo během skladování. Zbarvení vzniklé během pokovení zpravidla nelze odstranit. Čistič Reiniger SLOTOSIL SC 1830 je založen na bázi kyseliny sírové. Působení na znečištěný stříbrný povrch je rychlé, takže povrch je v závislosti na stupni zabarvení po několika sekundách vyčištěn. Dobu ponoru v čističi je potřebné přizpůsobit stupni znečištění.