ARCHÍV NOVINEK

18. 10. 2022

18103 Následná úprava SLOTOCHEM NI 30

Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 30 se používá ke zlepšení pájitelnosti chemicky vyloučených niklových povlaků při použití měkkých pájek obsahujících olovo i bez olova. Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 30 je kyselý roztok, jehož působením se vytvoří velmi tenká vrstvička palladia (ca 0,002 µm) neviditelná mikroskopem, která zlepšuje vlastnosti niklových vrstev, jako jsou vzhled, tvrdost a odolnost vůči otěru. Pro úspěch úpravy je rozhodující druh použitého niklovacího postupu. Proto je úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM 30 vhodná pro niklovací postupy firmy Schlötter, zejména pro povlaky vyloučené z lázně pro chemické niklování SLOTONIP 90.

18. 10. 2022

18101 Následná úprava SLOTOCHEM NI 10

Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 10 slouží ke zlepšení pájitelnosti chemicky vyloučených niklových povlaků při použití měkkých pájek obsahujících olovo i bez olova. Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 10 je kyselý roztok, jehož působením se vytvoří velmi tenká vrstvička palladia (ca 0,002 µm) neviditelná mikroskopem, která zlepšuje vlastnosti niklových vrstev, jako jsou vzhled, tvrdost a odolnost vůči otěru.

18. 10. 2022

09238 Pasivace SLOTOPAS PC 2380

Žlutá pasivace Passivierung SLOTOPAS PC 2380 obsahuje organické barvivo a vytváří na povlacích galvanicky vyloučeného kadmia pasivační vrstvy neobsahující šestimocný chrom. Pasivace se provozuje při pracovních teplotách v rozsahu 20 – 28 °C. Konverzní vrstvy se zhotovují ponorem a mají na kadmiu žlutě-červený/zelený vzhled. Pokud se povrchy pasivovaných dílů dále upraví vhodným utěsňovačem z naší řady SLOTOFIN, opět se zlepší jejich ochrana proti korozi, avšak zeslabí se jejich zbarvení.

18. 10. 2022

06183 Čistič SLOTOSIL SC 1830

Čistič Reiniger SLOTOSIL SC 1830 se používá k čištění naběhlých stříbrných povrchů. Odstraňuje rušivé zabarvení povrchu, které vzniklo po pokovení, například během oplachových procesů nebo během skladování. Zbarvení vzniklé během pokovení zpravidla nelze odstranit. Čistič Reiniger SLOTOSIL SC 1830 je založen na bázi kyseliny sírové. Působení na znečištěný stříbrný povrch je rychlé, takže povrch je v závislosti na stupni zabarvení po několika sekundách vyčištěn. Dobu ponoru v čističi je potřebné přizpůsobit stupni znečištění.

18. 10. 2022

03244 Mědicí lázeň SLOTOCOUP BCH 2440

Mědicí lázeň Kupferbad SLOTOCOUP BCH 2440 je kyanidový, vysoce výkonný elektrolyt určený k vylučování hladkých, jemně krystalických a tažných měděných povlaků. Elektrolyt se vyznačuje vynikajícím rozptylem lesku v oblastech nízkých proudových hustot. Mědicí lázeň Kupferbad SLOTOCOUP BCH 2440 byla vyvinuta speciálně pro horizontální průběžná a pásová zařízení.

18. 10. 2022

03150 Mědicí lázeň SLOTOCOUP CU 1450

Mědicí lázeň SLOTOCOUP CU 1450 je určená pro použití při výrobě HDI desek plošných spojů v oblasti automobilového průmyslu. Elektrolyt pracuje se stejnosměrným proudem a poskytuje velmi dobrý rozptyl v otvorech s vysokým poměrem stran.

Měděné povlaky vyloučené z lázně Kupferbad SLOTOCOUP CU 1450 jsou vysoce lesklé. Lázeň byla vyvinuta speciálně pro použití v konvenčních vertikálních zařízeních.

18. 10. 2022

02128 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 360

Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 360 je přípravek obsahující komplexotvorné látky, určený pro elektrolytické odmašťování oceli. Odmašťuje se buď anodicky nebo se střídavým pólováním (anodicky – katodicky). Periodická změna polarity zesiluje odmašťovací účinek, konečná polarizace musí být anodická. Spoje ocelových dílů pájené natvrdo jsou při krátkodobé anodické polarizaci zpravidla napadeny jen málo.

7. 2. 2022

07260 Zlaticí lázeň SLOTOGOLD MG 2620

Zlaticí lázeň Goldbad SLOTOGOLD MG 2620 poskytuje velmi čisté, polomatné povlaky pro technické účely. Velmi jemnozrnné, tažné vrstvy mají výbornou přilnavost a velmi dobrou teplotní odolnost. Vrstvy o tloušťce 2,5 µm na podložce Kovar nevykazují během 15 minut zahřívání na vzduchu žádnou viditelnou změnu. Zlaticí lázeň Goldbad SLOTOGOLD MG 2620 se používá pro bubnové i závěsové zboží ve stejném složení.

31. 1. 2022

08270 Slitinová lázeň zinek-nikl SLOTOLOY ZN 2700 VX

Slitinová lázeň Zink-Nickel Legierungsbad SLOTOLOY ZN 2700 VX je alkalická lázeň pro vylučování slitinového povlaku zinek-nikl na závěsových dílech s podílem niklu 12 až 15 hm. %. Slitinová lázeň SLOTOLOY ZN 2700 VX se provozuje se speciálními anodami Spezialanode VX 1. Vzhledem k nízkému obsahu kovů v elektrolytu je lázeň nejen velmi ekonomická, ale má také vynikající rozložení kovu a slitiny. Tato lázeň je také charakteristická výrazně sníženým rozkladem organických složek a je chráněna patentem. Pasivací příslušnými přípravky z výrobního programu firmy Schlötter řady SLOTOPAS se získají transparentní, modré, pestře irizující nebo černé konverzní vrstvy s vysokou protikorozní účinností. Pro následné utěsnění jsou k dispozici přípravky firemní řady SLOTOFIN.

31. 1. 2022

03035 Mědicí lázeň SLOTOCOUP SF 50

Mědicí lázeň SLOTOCOUP SF 50 se používá jak při výrobě desek plošných spojů pro konstrukci obrazců desek (L/S <50/50), tak pro vyplňování slepých otvorů (Blind Micro Vias) s velmi dobrou plnící kapacitou. Tímto způsobem lze zpracovat jak vnitřní vrstvy, tak i vrstvy mezilehlé nebo vnější. Kromě toho může mědicí lázeň SLOTOCOUP SF 50 v jednom procesním kroku zcela vyplnit slepé otvory a současně prokovit otvory průchozí. Mědicí lázeň SLOTOCOUP SF 50 může být také použita pro výrobu tepelných pásů pro desky plošných spojů s vysokým odvodem tepla. Lázeň lze použít jak pro tzv. Panel Plating (Tending a/nebo Substractive proces), tak i pro Pattern Plating (pokovování vzorů).