Prof. Dr. Max Schlötter

Historie

Prof. Dr.-Ing. Max Schlötter se vždy zajímal o oblast elektrolytického vylučování železa, olova a cínu – již v roce 1908 obdržel svůj první patent na elektrolyt na bázi kyseliny fenolsulfonové.
Po dlouholetých odborných zkušenostech na vedoucích pozicích ve firmách v oboru elektrochemie založil Dr. Schlötter v září 1912 v Lipsku vlastní „Elektrochemickou výzkumnou laboratoř“.

Vzhledem k územní blízkosti svých zákazníků, které tvořily především válcovny, je laboratoř o dva roky později přemístěna nejprve do Kolína a roku 1915 do Berlína. Během válečných let Schlötter zintenzivnil práce v této oblasti, a to především se zaměřením na elektrolytické vylučování cínu.
Ve dvacátých letech minulého století postavila společnost Schlötter pro své zákazníky zařízení na elektrolytické pozinkování ocelových pásů a drátů a pro firmu Ullstein v Berlíně tehdy největší zařízení na výrobu tiskařských desek v Evropě.

V roce 1925 začala výzkumná laboratoř vyvíjet lázeň pro lesklé vylučování niklu. Za jeho průkopnickou práci byl v červnu 1929 Dr. Schlötter jmenován čestným profesorem Technické vysoké školy Berlín.

V roce 1932 dokončil intenzivní výzkum vylučování lesklého niklu, který byl patentován ve Spojených státech pod číslem 1.972693.

V oblasti elektrolytického vylučování cínu se Dr. Schlötterovi podařilo v roce 1934 prolomit vývoj první lesklé cínové lázně.

V roce 1944 se Dr. Schlötter rozhodl kvůli rostoucím leteckým útokům na Berlín přestěhovat svou laboratoř. Přijímá nabídku ředitele WMF přemístit svou společnost do Geislingenu / Steige. Zde sídlí firma dodnes.
I v současných dnech jsme stále zavázáni k tradici firmy se zaměřením na výzkum. Se 40 zaměstnanci pracuje zhruba čtvrtina našich pracovníků v našich laboratořích na vývoji nových a neustále zlepšovaných stávajících procesů. Jejich úspěch se také odráží ve vysokém počtu technických patentů, které můžeme každý rok registrovat.

Naše výzkumné a vývojové aktivity jsou nezbytné pro náš úspěch a naši celosvětovou reputaci. Zaměřujeme se na inovace se všemi našimi schopnostmi a zkušenostmi, ale také s velkou zvědavostí.