Stavba galvanických zařízení na míru

Společnost Dr.-Ing. Max Schlötter je jedním z předních výrobců galvanických systémů. Systémy Galvano firmy Schlötter jsou budovány jak v mateřské společnosti v Geislingen / Steige, tak i ve švédském Schloetter Svenska AB. Úzká spolupráce mezi našimi pobočkami nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků.

Firma Schlötter poskytuje kompletní řešení.

Plánování zařízení vyžaduje důkladné znalosti o použité chemii procesu a příslušných procesních parametrech. Jako specializovaná firma pro chemickou techniku a výstavbu zařízení můžeme cíleně přispět svým know-how z obou oblastí. Díky úzké spolupráci konstruktérů a procesních inženýrů zajišťujeme, že systémová technologie je přesně přizpůsobena požadovanému procesu povrchové úpravy.

Elektronické řízení systému Schlötter doplňuje kompletní balíček. Srdcem našeho systémového řízení je ovládání počítače SLOTRONIC PROwin. Jejich původ sahá až do šedesátých let. Elektronický řídicí systém SLOTRONIC byl neustále zdokonalován tak, aby splňoval nejnovější technické požadavky a doporučení zákazníků. Se zavedením PC do výrobních hal představil Schlötter v osmdesátých letech řídicí software SLOTRONIC-PRO. První verze dnešního počítačového řízení SLOTRONIC PROwin přišla na trh v roce 1999 a umožnila řízení závodu pod operačním systémem Windows.

Galvanické zařízení firmy Schlötter musí běžet mnoho let. To je náš cíl. Předpokladem je promyšlená konstrukce založená na dlouholetých zkušenostech, pevné a trvanlivé konstrukční metodě a kvalitním zpracování. Pokud se rozhodnete pro systém firmy Schlötter, můžete se spolehnout na nejvyšší kvalitu. Dlouhá životnost našich zařízení je tím nejlepším důkazem – mnoho našich systémů je v provozu více než 20 let.

Od roku 1951 vybudovala skupina Schlötter více než 1000 galvanických zařízení. Jako naši zákazníci využíváte zkušeností, které jsme v těchto projektech získali. Podívejte se na naše reference a získáte tak představu o naší nabídce služeb.

Pro naše zákazníky stavíme především systémy, které lze využít pro následující úkoly:

Galvanická zařízení
Pro všechny naše procesy pro Vás vytváříme zařízení, která jsou přizpůsobena Vašim individuálním představám a možnostem.

Zařízení na čištění
Pro čištění znečištěných součástí nabízíme širokou škálu řešení, která jsou optimálně přizpůsobena příslušným obrobkům a znečištění.

Eloxovací zařízení
Anodická oxidace produkuje v těchto systémech oxidické ochranné vrstvy na hliníku.

Fosfatizační zařízení
Pro ochranu proti korozi, pro zlepšení kluzných a záběrových vlastností a jako základní nátěr pro barevné nátěry.

Modernizace
Modernizujeme váš systém a přizpůsobíme ho současnému stavu techniky. To znamená, že i starší systém splňuje zákonné požadavky a současné požadavky trhu.

Údržba
Pro zachování bezpečnosti výroby by měl být systém pravidelně udržován. Profesionální údržba u nás zachovává vysokou dostupnost vašeho systému. Používají se pouze originální náhradní a opotřebitelné díly. Abychom minimalizovali případné prostoje systému, udržujeme vždy funkčně relevantní části.