chemické přípravky pro galvanické pokovení

Chemie

Společnost Dr.-Ing. Max Schlötter nabízí širokou paletu přípravků pro chemické i galvanické povrchové úpravy. V této oblasti zhodnocujeme více než stoletou tradici rodinné firmy. Zákazníkům nabízíme komplexní řešení „na míru“.

»chemické přípravky

stavba galvanických zařízení na míru

Zařízení

Společnost Dr.-Ing. Max Schlötter je jedním z předních výrobců galvanických systémů. Poskytujeme kompletní řešení jak v oblasti galvanických, tak i jiných zařízení pro povrchové úpravy. Provádíme také modernizace stávajících linek a nedílnou součástí našich služeb je i servis.

»galvanická zařízení

doprovodné služby

Služby

Pro naše zákazníky zajišťujeme odborné přednášky i školení pracovníků. Témata mohou být obecná, nebo mohou vycházet z konkrétních požadavků. V naší pražské laboratoři můžeme, kromě běžných laboratorních zkoušek, provádět na školení navazující praxi.

»doprovodné služby

certifikace TÜV SÜD

CERTIFIKACE:

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 14001:2015

DIN EN ISO 50001:2011

NOVINKY

21. 3. 2024

08266 leskle zinkovací lázeň SLOTANIT BSF 1660

Leskle zinkovací lázeň SLOTANIT BSF 1660 je slabě kyselý elektrolyt bez kyseliny borité pro závěsové i hromadné pokovování. Pozoruhodnými vlastnostmi tohoto procesu jsou velmi lesklé povlaky s vynikající kryvostí a tažností v kombinaci s dobrou pasivovatelností. Tento proces je vhodný také pro pokovování zinkových tlakových odlitků.

Lázeň SLOTANIT BSF 1660 v závislosti na obsahu kovu, chloridů a teplotě pracuje bezpečně i při vysokém proudovém zatížení. Nemá nezávisle na obsahu solí při větším zatížení bod zákalu, což umožňuje provozovat bubnové lázně až do teploty ca 40 °C. Pro závěsové aplikace se doporučuje teplota pod 35 °C, aby nedošlo ke snížení lesku a kryvosti.

Příslušnou pasivací naší řady SLOTOPAS lze vytvořit konverzní vrstvu s vysokou ochranou proti korozi. Pro následnou úpravu jsou k dispozici produkty naší řady SLOTOFIN.

20. 3. 2024

02414 Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4140

Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4140 je silně alkalický proces provozovaný s kapalnými koncentráty pro ponorné, horké a elektrolytické odmašťování ocelových povrchů. Podle zadaného úkolu jsou k dispozici dvě přísady pro nasazení i pro doplnění.

Připravuje se z kapalných koncentrátů, podle účelu použití jsou k dispozici pro přípravu a k doplňování dva odmašťovací koncentráty: odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4141 neobsahuje komplexotvorné látky, odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4142 slabě komplexující. Ke zvoleným koncentrátům je zapotřebí přidat hydroxid sodný. Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AE 4142 se může použít prakticky na včechny aplikace v oblasti čištění ocelových dílů.

Pro katodické nebo střídavě pólované elektrolytické odmaštění použijte jen koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4141, odmaštění se musí ukončit dostatečně dlouhou anodickou fází. Pro pouze anodické elektrolytické odmaštění lze použít všechny koncentráty, přednostně však slabě komplexotvorný odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 4142. Pro ponorové odmaštění jsou vhodné oba koncentráty, kterou je třeba dodatečně zesílit vhodnou odmašťovací přísadou. Ke zlepšení pracovních postupů nabízíme řadu odmašťovacích přísad podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

Pokud ke koncentrátu není přidán hydroxid sodný, lze odmašťovač SLOTOCLEAN AE 4142 také použít k ponorovému odmaštění hliníku a korozivzdorné oceli.