Chemie - produkty: Žárový zinek

15251 Odmašťovač SLOTODIP EA 2510

Odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2510 je slabě alkalický přípravek k odmašťování výrobků z hliníku, hliníkových slitin a zinkových odlitků litých pod tlakem. U leštěných zinkových odlitků je pro odstranění lešticích past nutné zesílení účinku odmašťovače ultrazvukem. Odmašťovač lze také použít na výrobky z mědi nebo mosazi a slaběji zamaštěné výrobky z oceli. Nejvýraznějším znakem odmašťovače SLOTODIP EA 2510 je, že při teplotách 60 až 70 °C pracuje prakticky bez pěnění. Proto je také vhodný pro použití v postřikových zařízeních. Protože ale přídavkem tensidů tuto vlastnost ztrácí, měl by se odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2510 používat bez dodatečně přidávaných pěnících odmašťovacích přísad.

15252 Odmašťovač SLOTODIP EA 2520

Odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2520 je vodný, slabě alkalický a mírně pěnivý čisticí systém na biologickém základě. Látky obsažené v odmašťovači odstraňují již při nízké teplotě (ca 40 °C) oleje, tuky atd. z čištěného povrchu a emulgují je. Odmašťovací systém je založen na mikroorganismech neškodných pro člověka, vyskytujících se také v normálním prostředí. Rozložitelnost organických složek (vyjádřená jako chemická spotřeba kyslíku) se pohybuje mezi 0,5 až 1 g/l za 24 hod. Odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2520 se používá jako ponorový odmašťovač k předčištění součástí z oceli před žárovým zinkováním. Praxe ukázala, že v porovnání s běžnými odmašťovacími systémy v silně zatížených zařízeních vzniká méně kalu. Přestože kal zpravidla neobsahuje žádné ekologicky závadné látky, musí se ukládat na zvláštní skládky.

15253 Odmašťovač SLOTODIP EA 2530

Odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2530 odstraňuje rušivé povrchové filmy, jako např. pomocné prostředky pro svařování, tenké vrstvy oxidů nebo mazadel. Odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2530 nevytváří pracovaných površích žádné krycí vrstvy. Odmašťovač Entfetter SLOTODIP EA 2530 je zformulován na bázi kyseliny sírové. Nasazení se provádí z kyseliny sírové a jedné přísady (směs tenzidů).

15254 Mořicí odmašťovač SLOTODIP BZ 2540

Mořicí odmašťovač Beizentfetter SLOTODIP BZ 2540 je určen přednostně pro mořicí lázně na bázi kyseliny chlorovodíkové nebo sírové. Mořicí odmašťovač SLOTODIP BZ 2540 se používá v případech, kdy se mají mořené předměty současně i odmastit. Obsahuje inhibitory, potlačující napadení základního materiálu, takže se mořicí proces v podstatě omezuje na odstranění korozních produktů, okují a oxidických vrstev.

15255 Mořicí odmašťovač SLOTODIP BZ 2550

Mořicí odmašťovač Beizentfetter SLOTODIP BZ 2550 se používá k překonání obtížných problémů při moření v lázních na bázi kyseliny chlorovodíkové nebo sírové nebo směsi kyselin. Velmi dobré výsledky se dosahují při odstraňování příp. uvolňování okují, spálených olejů, pigmentů nebo jiných
přilnavých produktů. Vhodná kombinace tensidů zajišťuje odstranění zbytků tuků, příp. olejů, což umožňuje rychlé působení kyseliny.
Mořicí účinek je podpořen aktivační funkcí složek lázně. Přísada Zusatz SLOTODIP BZ 2551 obsahuje inhibitory, které ve velkém rozsahu zabraňují napadení základního materiálu. Změnou doby moření, pracovní teploty a koncentrace přísady Zusatz SLOTODIP BZ 2551 v mořicí lázni se dá ovlivnit napadení základního upravovaného materiálu.

15256 Utěsňovač SLOTODIP VS 2560

Utěsňovač Versiegelung SLOTODIP VS 2560 se používá k úpravě žárově zinkovaných zinkových povlaků, a to i pasivovaných. Použije-li se roztok jen samotného utěsňovacího koncentrátu Konzentrat SLOTODIP VS 2561, získá se po usušení čirý transparentní organický ochranný film, který zvyšuje nejen korozní ochranu ale také odolnost vůči otěru a zlepšuje optický dojem. Pasivované zinkové povlaky získají úpravou utěsňovačem Versiegelung SLOTODIP VS 2560 jednotný, transparentní vzhled. Ochranný film utěsňovače Versiegelung SLOTODIP VS 2560 se nanáší buď způsobem „mokré na mokré“, nebo i na usušené zboží. Teplota sušení nesmí přesáhnout 140 °C, aby se nezměnila barva povlaku.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky