Chemie - produkty: Předúpravy

01001 Mořicí odmašťovač SLOTOCLEAN BEF 30

Mořicí a odmašťovací přísada Beizentfetter SLOTOCLEAN BEF 30 je určena přednostně pro mořicí lázně na bázi kyseliny chlorovodíkové nebo sírové. Přísada SLOTOCLEAN BEF 30 se používá v případech, kdy se mají mořené předměty současně i odmastit. Obsahuje inhibitory, potlačující napadení základního materiálu, takže se mořicí proces v podstatě omezuje na odstranění korozních produktů, okují a oxidických vrstev. Mořicí a odmašťovací přísada Beizentfetterzusatz SLOTOCLEAN BEF 30 neobsahuje žádné alkylfenyletoxyláty ani adsorbovatelné organicky vázané halogeny. Při spolupůsobení kyseliny chlorovodíkové však mohou AOX vzniknout.

01006 Mořicí odmašťovač SLOTOCLEAN BEF 40

Mořicí a odmašťovací přísada Beizentfetter SLOTOCLEAN BEF 40 se přidává do mořicích kyselin – chlorovodíkové, sírové nebo do jejich směsi. Při použití této přísady lze odmastit i silně zaolejované kovové povrchy. Mimoto přísada obsahuje inhibitory, které zabraňují nadměrnému napadení kovů mořicími kyselinami. Přednostní použití je u předúprav, u nichž je potřeba současného odmaštění a moření, pokud není v předchozím technologickém postupu samostatná odmašťovací operace. Koncentrace přísady Beizentfetterzusatz SLOTOCLEAN BEF 40 se řídí zadáním, u silně zaolejovaného zboží se musí použít vyšší nasazovací množství a naopak.Mořicí a odmašťovací přísada Beizentfetterzusatz SLOTOCLEAN BEF 40 neobsahuje alkylfenyletoxyláty ani adsor- bovatelné, organicky vázané halogeny. Při spolupůsobení kyseliny chlorovodíkové však mohou AOX vzniknout.

01009 Stahovací lázeň ALK

Stahovací lázeň Abziehbad ALK je určena k anodickému odstraňování lesklých niklových, mosazných, měděných, cínových a jiných kovových povlaků z oceli. Pololesklé nebo matné niklové povlaky nelze v lázni ALK stahovat. Nekalenou a nelegovanou ocel lázeň ALK nenapadá ani při delších časech stahování, takže před dalším pokovením není nutno zboží brousit a leštit. Vícevrstvé povlaky uvedených kovů je možno stahovat v jedné operaci.

01014 Mořicí inhibitor SLOTOCLEAN 0066

Mořicí inhibitor Beizinhibitor SLOTOCLEAN 0066 se používá do mořicích lázní na bázi kyseliny chlorovodíkové nebo sírové. Přidává se tehdy, mají-li se mořit součásti, které nejsou zamaštěné nebo které byly již předem odmaštěny. Inhibitor SLOTOCLEAN 0066 omezuje napadení základního materiálu mořicí lázní, takže proces moření je v podstatě omezen jen na odstranění korozních produktů, okují a oxidických vrstev. Mořicí inhibitor Beizinhibitor SLOTOCLEAN 0066 neobsahuje alkylfenyletoxyláty ani adsorbovatelné organicky vázané halogeny. Při použití v mořicí lázni s kyselinou chlorovodíkovou však mohou AOX vzniknout.

01017 Mořicí odmašťovač SLOTOCLEAN BZ 50 1

Mořicí odmašťovač Beizentfetter SLOTOCLEAN BZ 50 1 se používá k překonání obtížných problémů při moření v lázních na bázi kyseliny chlorovodíkové nebo sírové nebo směsi kyselin. Velmi dobré výsledky se dosahují při odstraňování příp. uvolňování okují, spálených olejů, pigmentů nebo jiných přilnavých produktů.Vhodná kombinace tensidů zajišťuje odstranění zbytků tuků, příp. olejů, což umožňuje rychlé působení kyseliny. Mořicí účinek je podpořen aktivační funkcí složek lázně. Přísada Beizzusatz SLOTOCLEAN BZ 51 1 obsahuje inhibitory, které ve velkém rozsahu zabraňují napadení základního materiálu.Změnou doby moření, pracovní teploty a koncentrace přísady Beizzusatz SLOTOCLEAN BZ 51 1 v mořicí lázni se dá ovlivnit napadení základního upravovaného materiálu. Mořicí přísada Beizzusatz SLOTOCLEAN BZ 51 1 a korekční přísada Korrekturzusatz SLOTOCLEAN BZ 52 1 neobsahují adsorbovatelné organicky vázané halogeny. Při spolupůsobení kyseliny chlorovodíkové však tyto látky vznikají. Námi dodávané přísady, potřebné pro přípravu a provoz mořicího odmašťovače, neobsahují žádné alkylfenoletoxyláty (Nonylphenolethoxylate).

01019 Striper E 40

Striper E 40 je postup pro elektrolytické odlučování cínu, olova a slitin Pb/Sn z povrchu ušlechtilých ocelí. Pokud napětí lázně nepřekročí hodnotu 2 V, není přitom napadán základní materiál. Anodicky odlučované kovy (Sn a Pb) se vylučují v kompaktní formě na katodě. V roztoku se netvoří žádný kal, takže se lázeň neobohacuje kovy. Striper má proto neomezenou životnost, spotřeba odpovídá pouze ztrátě výnosem.Striper se připravuje z koncentrátu Stripperkonzentrat E 41 1. Odlučované kovy se vylučují na katodě.

01020 Aktivace mědi S 40

Kyselá aktivace mědi Kupferaktivierung S 40, neobsahující komplexotvorné složky, se používá k odstraňování difúzních vrstev měď – cín, které zůstávají na povrchu po stahování cínových vrstev, a též vrstev cín – olovo z mědi při použití stripovacích lázní Strippern L 40, L 60, L 80 a L 100. Úbytek mědi je relativně malý a pohybuje se v závislosti na době působení od 30 do 60 sekund mezi 1 až 3 µm. Aktivace mědi Kupferaktivierung S 40 se používá také k zaleptávání obrazců plošných spojů. Může se použít jak v ponorových, tak i v postřikových zařízeních. K likvidaci dostačuje jednoduchá neutralizace.

01022 Moření hliníku ALB

Lázeň na moření hliníku Aluminiumbeize ALB vytváří při jednoduchém ponoru výrobků z hliníku a hliníkových slitin na jejich povrchu vrstvu, která umožňuje následné galvanické pokovení. Přednostně se používá před niklováním.Předúprava Aluminiumbeize ALB nemá vliv na protikorozní ochranu, kterou poskytují následně vyloučené kovové povlaky. Jsou-li z nějakého důvodu pokovené hliníkové díly dodatečně vystaveny účinkům vlhkosti, musí se na ně nanést dostatečně silné neporézní kovové povlaky.

01024 Mořicí lázeň na hliník SLOTOCLEAN AK 60

Používá se ve formě mořicí přísady Beizzusatz SLOTOCLEAN AK 61 jako aditivum do alkalických mořicích lázní.Mořicí přísada Beizzusatz SLOTOCLEAN AK 61 je slabě alkalický koncentrát (pH ca 9), který neobsahuje dusičnany, dusitany, chloridy ani chlornany. Má výborné smáčivé a disperzní vlastnosti a obsahuje speciální organická oxidační činidla a komplexotvorné látky, potlačující tvorbu minerálů při vysoké koncentraci hliníku. Přísada Beizzusatz SLOTOCLEAN AK 61 umožňuje dosažení rovnoměrného povrchu stupně E 6 na hliníku a jeho slitinách.

01031 Stahovací lázeň PLUTEX

Silně alkalická stahovací lázeň Stripper PLUTEX, která neobsahuje komplexotvorné přísady, je určena především k chemickému stahování vrstev cínu a olovo-cínu z oceli. Cín a olovo-cín se odstraňují bez napadení základního materiálu, který se pak může znovu pokovit bez ztráty kvality. Stahovací lázeň Stripper PLUTEX je vhodná také k odstraňování cínových povlaků a slitinových povlaků olovo-cín z povrchu mědi, ačkoli zde je vhodnější použít kyselou stahovací lázeň Stripper L 80, která také neobsahuje komplexotvorné látky. Za pozornost stojí, že se mezi galvanicky vyloučenou vrstvou a základním materiálem po delší době nebo po tepelném zpracování může vytvořit difúzní vrstva. Tuto difúzní vrstvu stahovací lázní Stripper PLUTEX nenapadá. Z měděného podkladu lze difúzní vrstvu odstranit při následném krátkém ponoru v aktivační lázni Kupferaktivierung S 40. Na ocelových součástech, kde jsou cínové difúzní vrstvy méně výrazné, postačuje anodické odmaštění.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky