Chemie - produkty: Pasivace a chromáty

09002 Pasivace SLOTOPAS PA 1030

Pasivace Passivierung SLOTOPAS PA 1030 se používá k úpravě galvanicky pozinkovaných povrchů, přičemž je lhostejné, zda byly vyloučeny z kyanidových, kyselých nebo alkalických zinkovacích elektrolytů. Pasivace se používá jednostupňově, stejně pro závěsové i bubnové zboží. Pasivace Passivierung SLOTOPAS PA 1030 je bez kobaltu, obsahuje sloučeniny trojmocného chromu a fluoridy. Vytváří stejnoměrně modrofialové ochranné vrstvy, je více tolerantní k rozdílům v koncentraci a době ponoru, dá se jednoduše analyticky kontrolovat a upravovat. Pasivace Passivierung SLOTOPAS PA 1030 má při správném vedení lázně dlouhou životnost. Požadovaná ochranná protikorozní účinnost podle DIN 50979 je při předepsaných pracovních podmínkách nejen dosažena, ale také překročena. Při silnějším zatížení pasivace železem (při úpravě dutého zboží) doporučujeme zvýšit inhibiční účinek přídavkem inhibitoru SLOTOPAS FE 1161. Současně se tím prodlouží životnost pasivační lázně.

09007 Pasivace METAPAS 3 blau N

Pasivace Passivierung METAPAS 3 blau N se používá k pasivaci galvanicky pozinkovaných povlaků, vyloučených z kyanidových, kyselých nebo alkalických zinkovacích lázní. Pasivace METAPAS 3 blau N obsahuje sloučeniny trojmocného chromu a fluoridy, neobsahuje šestimocný chrom a sloučeniny kobaltu. Složky pro přípravu a doplňování pasivačního postupu se dodávají v kapalné formě, což usnadňuje pracovní postupy. Odpadá tedy obtěžující prášení při používání pevných produktů. Pasivace METAPAS 3 blau N vytváří rovnoměrné modrofialové ochranné vrstvy v širokém rozmezí použitelných koncentrací a dob pasivace. Postup lze jednoduše analyticky kontrolovat a upravovat. Lázeň pro pasivaci Passivierung METAPAS 3 blau N má při správném vedení dlouhou životnost. Ochranná protikorozní účinnost pasivovaných vrstev vytvořených předepsaným postupem zpravidla překračuje požadavky DIN 50 961. Postup Passivierung METAPAS 3 blau N je jednostupňový a je vhodný pro závěsové i hromadné zboží.

09008 Pasivace SLOTOPAS PF 1060

Pasivace Passivierung SLOTOPAS PF 1060 se používá k černé pasivaci zinkových povlaků, galvanicky vyloučených z alkalických elektrolytů. Vytváří stejnoměrně černé konverzní vrstvy, které po utěsnění poskytují dobrou protikorozní ochranu. Po pasivaci doporučujeme dodatečnou úpravu některým utěsňovačem z naší řady SLOTOFIN, protože to má dva pozitivní efekty: zvýší se protikorozní ochrana a docílí se jednotného, lesklejšího vzhledu povlaku. Pasivace SLOTOPAS PF 1060 obsahuje sloučeniny Cr(III), neobsahuje Cr(VI) ani fluoridy.

09009 Dodatečná úprava METAPAS CC

Použitím dodatečné úpravy METAPAS Nachtauchlösung CC se může podstatně zvýšit přilnavost žlutých chromátových vrstev a současně se významně zlepší jejich korozní odolnost. Použití se osvědčilo zvláště u povlaků pozinkovaných ve slabě kyselých lázních nebo u složitě tvarovaných součástí, u nichž může při sušení vyblednout chromátový film. Také při dodatečném tváření součástí (lemování) nebo při následném lakování je zlepšení přilnavosti chromátových filmů přípravkem METAPAS Nachtauchlösung CC výhodou. Chromátované a opláchnuté díly se ponoří do roztoku pro dodatečnou úpravu METAPAS Nachtauchlösung CC a následně se bez mezioplachu suší.

09024 Dodatečná úprava CF

Roztok pro dodatečnou úpravu Nachtauchlösung CF je přípravek obsahující šestimocný chrom a používá se jako druhý krok po černém chromátování zinkových a slitinových povlaků zinek/železo. Tímto přípravkem se fixují chromátované povrchy, současně se zrovnoměrní jejich vzhled a zvýší protikorozní ochrana. Zároveň se zejména u závěsového zboží zamezí vyblednutí chromátových vrstev v místech ulpělých kapek. Obdobně je tomu i u olivově chromátovaných pozinkovaných povrchů. K přípravě roztoku pro dodatečnou úpravu Nachtauchlösung CF a k jeho provozu se používá koncentrát Nachtauchkonzentrat CF, v závislosti na chromátovacím postupu se používá rozdílná koncentrace lázně.

09029 Černě chromátovací lázeň SLOTOPAS Z ZE 20

Chromátovací lázeň SLOTOPAS Z ZE 20 schwarz je určená k chromátování povlaků vyloučených ze zinkovacích lázní a slitinových lázní zinek-železo. Chromátové vrstvy jsou hluboce černé a relativně odolné vůči otěru a rovněž málo citlivé na vyblednutí v místech ulpělých kapek vody při sušení závěsového zboží horkým vzduchem v cirkulační sušárně. Chromátování SLOTOPAS Z ZE 20 schwarz se provozuje podle zadání a s ohledem na geometrický tvar součástek jednostupňově, ale také dvojstupňově s použitím roztoku Nachtauchlösung CF (lázeň 09024). V tomto případě se dosáhne poněkud lesklejšího vzhledu chromátovaných kusů. Ve zvláštních případech, např. na stavební díly, které budou silně tepelně namáhány, se doporučuje slitinový povlak Zn/Fe po černém chromátování Chromatierung SLOTOPAS Z ZE 20 schwarz dodatečně upravit (způsobem „mokré na mokré“) utěsňovačem Versiegelung SLOTOFIN 10 (lázeň 09033). Utěsněním se zvýší tepelná odolnost chromátové vrstvy aniž by poklesla korozní odolnost po tepelném zatížení 24 h při 140 °C. Vrstvy slitinového zinku, chromátované postupem bez stříbra, mají vysokou protikorozní odolnost a splňují požadavky podle DIN 50962 a uspokojí tak nároky automobilového průmyslu. Korozní odolnost se zlepší sušením při vyšší teplotě (70 – 100 °C). Zinkové povlaky se musí chromátovat v lázni obsahující stříbro, k tomu se použije přípravek METAPAS Agens. Korozní odolnost je oproti slitinovým povlakům o něco nižší, ale dosahuje požadavků podle DIN 50061.

09033 Utěsňovač SLOTOFIN 10

Utěsňovač Versiegelung SLOTOFIN 10 se používá k úpravě chromátovaných nebo pasivovaných zinkových a slitinových zinkových povlaků. Použije-li se roztok jen samotného utěsňovacího koncentrátu Versiegelungskonzentrat SLOTOFIN 11, získá se po usušení čirý transparentní organický ochranný film, který zvyšuje nejen korozní ochranu ale také odolnost vůči otěru a zlepšuje optický dojem. Modře chromátované či pasivované zinkové povlaky a transparentně chromátované či pasivované slitinové povlaky zinku získají úpravou utěsňovačem Versiegelung SLOTOFIN 10 jednotný, transparentní vzhled. U žlutě chromátovaných nebo pasivovaných povlaků se potlačí duha a získá se jednotný nažloutlý odstín. Na černě chromátovaném či pasivovaném povrchu se přídavkem „barvicího koncentrátu Farbstoffkonzentrat SLOTOFIN 13“, obsahujícího černý pigment, zvýší intenzita zabarvení a s ní i zlepší optický dojem. Dále se sníží či vyrovná nerovnoměrnost vybarvení černě chromátovaných nebo pasivovaných dílů.Doporučujeme přednostně utěsňovat hromadné zboží mimo galvanického zařízení, což platí i pro závěsové zboží upravované utěsňovačem, obsahujícím Farbstoffkonzentrat SLOTOFIN 13 schwarz. Ochranný film utěsňovače Versiegelung SLOTOFIN 10 se nanáší buď způsobem „mokré na mokré“, nebo i na usušené zboží. Teplota sušení nesmí přesáhnout 140 °C, aby se nezměnila barva povlaku. K odstraňování povlaku utěsňovače SLOTOFIN z galvanických závěsů nebo odstředivkových košů se používají horké odmašťovače s vhodnými odmašťovacími přísadami. Doporučujeme používat naše produkty řady SLOTOCLEAN.

09036 Utěsňovač SLOTOFIN VM 1260

Utěsňovač Versiegelung SLOTOFIN VM 1260 je určen k dodatečné úpravě pasivovaných zinkových a slitinových zinkových povlaků. Jedná se o hybridní utěsňovač, obsahující jak organické, tak i anorganické složky. Po usušení se získá čirý, transparentní anorganicko-organický ochranný film, který zvyšuje nejen korozní ochranu ale také odolnost vůči otěru a zlepšuje vzhled povlaku. Utěsňovač Versiegelung SLOTOFIN VM 1260 se může nanášet jak způsobem „mokré na mokré“, tak i na předem usušené zboží. Tepelná odolnost utěsňovače je vysoká. Například po tepelném zatížení 24 hodin při 150 °C nebyla zjištěna žádná změna barvy. Krátkodobě je možné vystavit povlak utěsňovače i vyšším teplotám. Hromadně upravované sypné zboží doporučujeme přednostně utěsňovat mimo galvanické zařízení, v odstředivce k tomu účelu vyhrazené. Povlaky utěsňovače se odstraní z galvanických závěsů nebo odstředivkových košů za horka alkalickými odmašťovači s vhodnými odmašťovacími přísadami. Doporučujeme k tomu použít naše produkty z řady SLOTOCLEAN.

09037 Utěsňovač SLOTOFIN 20

Utěsňovač Versiegelung SLOTOFIN 20 je alkalický vodný roztok silikátu, neobsahující šestimocný chrom. Používá se k dodatečné úpravě chromátovaných nebo pasivovaných zinkových a slitinových zinkových povlaků pro zvýšení jejich odolnosti proti korozi. Zkoušky s utěsňovačem prokázaly zvýšení protikorozní ochrany na dvojnásobek (faktor 2). Utěsňovač Versiegelung SLOTOFIN 20 neobsahuje těkavé organické sloučeniny.

09043 Žlutá pasivace v tlusté vrstvě SLOTOPAS HK 10

Lázeň pro pasivaci v tlusté vrstvě Dickschichtpassivierung SLOTOPAS HK 10 je pasivační postup bez šestimocného chromu, určený pro galvanické zinkové povlaky a slitinové povlaky zinek/železo s podílem železa ve slitině 0,2 až 0,4 hmotnostních %. Konverzní vrstvy se vytvářejí při ponoru a mají na zinkovém povrchu slabě modravě-nažloutle-zelenavé zbarvení, kdežto na slitinovém povlaku Zn/Fe jsou konverzní vrstvy intensivně žlutavě-nazelenalé. S přídavkem SLOTOPAS G 22 je dosahováno vzhledu pasivační vrstvy srovnatelného se vzhledem u jiných žlutých pasivací. Pasivační vrstvy dosahují výborné korozní odolnosti, zcela srovnatelné se žlutými chromáty obsahujícími šestimocný chrom. Zkouškami na sériově upravených dílech bylo zjištěno, že povlaky pasivované při správných pracovních podmínkách bez problémů dosahují, příp. také výrazně překračují požadavky normy DIN 50979 na korozní odolnost. Pasivaci SLOTOPAS HK 10 je možno připravit a provozovat alternativně bez ethylenthiomočoviny s pasivačním koncentrátem SLOTOPAS HK 13.Oproti žlutě chromátovaným zinkovým povlakům (se šestimocným chromem), které s rostoucím tepelným zatížením na 80 – 90 °C ztrácejí svou korozní odolnost, povlaky vytvořené s použitím pasivace SLOTOPAS HK 10 tuto vlastnost nemají, naopak teplota při sušení okolo 100 °C jejich korozní odolnost zvyšuje. Při zkouškách zinkovaných dílů pasivovaných v lázni Dickschichtpassivierung SLOTOPAS HK 10 a ukončených krátkodobým ohřevem na asi 150 °C nebylo zjištěno snížení ochranné účinnosti. Dodatečné utěsnění pasivovaných povlaků našimi utěsňovači řady Versiegelung SLOTOFIN sjednotí vzhledově transparentní povlak a dále zvýší jeho odolnost proti korozi.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky