Chemie - produkty: Nikl

04000 Niklovací lázeň NORMA

Niklovací lázeň Nickelbad NORMA je robustní a převážně bez přísad používaný elektrolyt, určený především pro vylučování mezivrstev v oblasti elektrotechnické a elektronické výroby. Vyloučené povlaky jsou vysoce tažné a mimořádně aktivní, což je významné zvlášť pro následné galvanické pokovování. Na lesklém povrchu vytváří elektrolyt světlé, poměrně rovnoměrné povlaky niklu.

04002 Niklsulfamátová lázeň MS

Niklsulfamátová lázeň MS je postup pro vylučování niklových vrstev s nízkým vnitřním pnutím při vysokých dosažitelných vylučovacích rychlostech. Tyto vlastnosti jsou zvláště cenné pro galvanické formování, pro vylučování tlustých niklových vrstev při výrobě strojů a nástrojů a pro některé účely v elektronickém průmyslu. Lázeň je určena především pro průběžná zařízení, v nichž se uplatní její typické vlastnosti, kterými jsou neobvykle vysoká tažnost povlaků a možnost použití vysokých katodických proudových hustot. Lázeň se v průběžných zařízeních používá ve dvou variantách. Častější varianta 1 se používá při požadavcích na vysokou proudovou hustotu. Méně používaná varianta 2 se provozuje s nižší katodickou proudovou hustotou do ca 15 A/dm2. Lázně se provozují bez organických přísad, takže vylučované niklové povlaky jsou pololesklé.

04008 Přísada do niklovací lázně ICA

Znečištění niklovací lázně železem způsobuje vylučování nekvalitního povlaku a současně ucpávání filtrů a anodových sáčků vysráženým hydroxidem železitým. Tyto závady se vyskytují zvláště při niklování oceli, hlavně ocelových trubek. Pro jejich omezení se niklovací lázně provozují na spodní hranici doporučeného rozsahu pH, protože při něm se železo sráží pomaleji. Vyrovnávací schopnost niklovací lázně je však maximální v oblasti vyšších hodnot pH. Použitím přísady Nickelbadzusatz ICA se docílí zabudování železa, působícího jako nečistota, do vylučovaného niklového povlaku. Zároveň se trojmocné sloučeniny železa redukují na dvojmocné, takže se lázeň během niklování sama čistí. Železo v niklovém povlaku nezpůsobuje vzhledové změny ani nesnižuje korozní odolnost povlaku. Podíl vyloučeného železa v niklovém povlaku nepřekračuje 1 %. Niklovací lázně provozované s přísadou Nickelbadzusatz ICA mohou pracovat i při vyšších hodnotách pH. Tím jsou zaručeny podmínky pro dosažení optimální výkonnosti niklovací lázně. Současně odpadají další nepříjemnosti, jako je např. časté vyměňování filtračního materiálu.

04009 Vysoce leskle niklovací lázeň SLOTONIK 20

Niklovací lázeň Hochglanznickelbad SLOTONIK 20 splňuje všechny požadavky, kladené na moderní leskle niklovací elektrolyt. Poskytuje světlé, vysoce lesklé, tažné a dobře chromovatelné niklové povlaky. Lázeň má výtečnou hloubkovou účinnost, vynikající vyrovnávací schopnost i tenkých povlaků a jednoduché a bezproblémové vedení. Vysoce leskle niklovací lázeň Hochglanznickelbad SLOTONIK 20 se používá jako závěsová s pohybem zboží nebo mícháním (čeřením) vzduchem. Dosažení požadovaného lesku a vyrovnávání v širokém rozsahu podle individuálních potřeb umožňuje oddělené dávkování základní leskutvorné přísady a vyrovnávací přísady do lázně.

04010 Leskle niklovací lázeň SLOTONIK 30

Leskle niklovací lázeň SLOTONIK 30 splňuje všechny požadavky, kladené na moderní vysoce výkonný elektrolyt. Hlavními znaky lázně jsou světlé, lesklé niklové povlaky, vynikající hloubková účinnost a vyrovnávací schopnost, vysoká tažnost a bezproblémové vedení lázně. Leskle niklovací lázeň SLOTONIK 30 je určena pro hromadné pokovování v bubnech.

04013 Vysoce leskle niklovací lázeň SLOTONIK 40

Lázeň SLOTONIK 40 splňuje všechny požadavky, kladené na moderní leskle niklovací elektrolyt. Poskytuje světlé, vysoce lesklé, tažné a dobře chromovatelné niklové povlaky. Lázeň má výtečnou hloubkovou účinnost, vynikající vyrovnávací schopnost i tenkých povlaků a jednoduché a bezproblémové vedení. Vysoce leskle niklovací lázeň SLOTONIK 40 se používá jako závěsová s pohybem zboží nebo čeřením vzduchem. Dosažení požadovaného lesku a vyrovnávání v širokém rozsahu podle individuálních potřeb umožňuje oddělené dávkování základní leskutvorné přísady a vyrovnávací přísady do lázně.

04018 Vysoce leskle niklovací lázeň SLOTONIK 50

Lázeň SLOTONIK 50 splňuje všechny požadavky, kladené na moderní, vysoce výkonné elektrolyty. Poskytuje světlé, vysoce lesklé, tažné a dobře chromovatelné niklové povlaky. Lázeň má výtečnou hloubkovou účinnost, vynikající vyrovnávací schopnost i tenkých povlaků a jednoduché a bezproblémové vedení. Vysoce leskle niklovací lázeň Hochglanznickelbad SLOTONIK 50 se provozuje jako závěsová, míchaná pohybem zboží nebo čeřením vzduchem.

04070 Přísada do niklovací lázně ZN

Přísada do niklovací lázně Nickelbadzusatz ZN se používá do leskle niklovacích lázní, které jsou nedopatřením nebo vlivem provozu znečištěny cizími kovy, zvláště zinkem. Leskle niklovací lázně, ve kterých se upravují ve větší míře zinkové odlitky, v důsledku zvyšujícího se obsahu zinku vylučují postupně matně až černě skvrnité nebo pruhované, příp. až křehké povlaky. V extrémních případech se výrazně sníží kryvost, takže v místech nízkých proudových hustot a příp. kontaktů se niklový povlak vůbec nevyloučí. Náprava selektivním čištěním je možná, znamená však zpravidla přerušení výroby. Použitím přísady Nickelbadzusatz ZN se téměř vždy ihned potlačí škodlivý vliv cizích kovů, takže niklování může pokračovat bez vynucené přestávky na vyčištění elektrolytu a umožňuje odložit regeneraci leskle niklovací lázně propracováním až na vhodnou dobu, např. přes noc nebo na konec pracovního týdne. Přísadu do niklovací lázně Nickelbadzusatz ZN lze jako prostředek k překlenutí uvedených závad použít opakovaně.

04092 Přísada do niklovací lázně G 2

Přísada do niklovací lázně Nickelbadzusatz G 2 inhibuje vylučování zinku v niklovacích lázních. Zabraňuje závadám, které se projevují tmavými povlaky v nízkých proudových hustotách nebo zpomaleným vylučováním niklu.

04106 Vysoce leskle niklovací lázeň SLOTONIK 60

Niklovací lázeň Hochglanznickelbad SLOTONIK 60 splňuje všechny požadavky, kladené v současnosti na vysoce výkonný leskle niklovací elektrolyt. Poskytuje světlé a tažné povlaky, s vynikající hloubkou lesku, již při malé tloušťce vysoce vyrovnávající. Niklové povlaky vyloučené z lázně Hochglanznickelbad SLOTONIK 60 lze zpravidla přímo chromovat bez dalších aktivačních kroků. Niklovací lázeň Hochglanznickelbad SLOTONIK 60 se používá jako závěsová lázeň s pohybem zboží nebo čeřením vzduchem.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky