Chemie - produkty: Stříbro

06004 Antitarnish ALS 10

Antitarnish ALS 10 je nový ponorový postup na vodní bázi k zamezení náběhových efektů na stříbru. Ochranná účinnost je nejméně srovnatelná s dosud běžně používanými systémy s těkavými organickými rozpouštědly nebo elektrolytickým chromátováním, které se přestávají používat z důvodů negativního vlivu na životní prostředí nebo na zatěžování odpadních vod. Jednoduše použitelný roztok neobsahuje žádné složky s nepříznivými účinky na životní prostředí, zejména chlorované uhlovodíky nebo sloučeniny chromu. Při správné úpravě získá postříbřené zboží ochranu pro skladování a odolnost vůči omaku a otěru, nikoliv ale odolnost vůči strojovému mytí. Antitarnish ALS 10 se používá jak na dekorativně postříbřené díly, tak také na postříbřené součástky pro elektrotechniku. Postup chrání rovněž měď před oxidačním zbarvováním a zabraňuje změnám při difuzi stříbra na tence zlaceném stříbře. Pokud se má chránit usušené postříbřené zboží, aplikuje se Antitarnish ALS 10 jednostupňově. K ochraně postříbřeného zboží v mokrém stavu je určen Antitarnish Pre-Dip s vytěsňovacími účinky.

06020 Leskle stříbřicí lázeň ALTIX

Leskle stříbřicí lázeň Glanzsilberbad ALTIX poskytuje lesklé povlaky bez závojů, světle stříbrného zbarvení a s regulovatelnou tvrdostí. Protože jsou tyto vlastnosti zřetelné již u tenkých povlaků a zůstávají zachovány i u tlustších vrstev, je leskle stříbřicí lázeň ALTIX vhodná pro dekorativní lesklé stříbření, pro stříbření v tlusté vrstvě a pro technické stříbření. Lázeň se proto může s nejlepšími výsledky používat pro nanášení vysoce lesklých stříbrných povlaků jak na mosaz, měď nebo alpaku, tak na mezivrstvy vyloučené z niklovacích lázní. Dobrý rozptyl lesku, nízké nároky na údržbu a velmi vysoká provozní spolehlivost jsou dalšími znaky leskle stříbřicí lázně Glanzsilberbad ALTIX. Leskle stříbřicí lázeň Glanzsilberbad ALTIX je vhodná pro používání jak v bubnových, tak v závěsových zařízeních.

06021 Použití korekční přísady SOB

Při delším setrvání postříbřeného zboží v neprůtočném oplachu galavanického automatu se čerstvě vyloučené stříbro zbarvuje hnědě nebo žlutě. Aby se tomu zabránilo, přidá se do neprůtočného oplachu korekční přísada Korrekturzusatz SOB. Z oplachu obsahujícího tuto přísadu se i nadále mohou doplňovat ztráty objemu produkčního elektrolytu, způsobené výnosem na stříbřeném zboží.

06030 Leskle stříbřicí lázeň ELFIT 73

Leskle stříbřicí lázeň Glanzsilberbad ELFIT 73 vytváří zrcadlově lesklé stříbrné povlaky bez závojů, normální tvrdosti. Vyloučené stříbro má příjemnou světlou barvu. Plný lesk se objevuje již při velmi slabých vrstvách. Rozptyl lesku lázně je neobyčejně velký. Lázeň ELFIT 73 je možno používat s velmi dobrým výsledkem k vylučování zrcadlově lesklých stříbrných povlaků bez závojů jak na podkladech z mědi, mosazi nebo alpaky, tak i na mezivrstvách lesklého niklu. Stříbřicí lázeň ELFIT 73 má značné uplatnění v elektrotechnickém i v elektronickém průmyslu, je vhodná jak pro hromadné tak i závěsové zboží. Specifický elektrický odpor čerstvě vyloučeného stříbra z lázně ELFIT 73 je zprvu 1,88 µ. x cm a při skladování nabývá téměř hodnoty čistého stříbra získaného z taveniny. Tvrdost čerstvě vyloučených vrstev stříbra je 120 HV0,05, při skladování nabývá obvyklé konečné hodnoty pro čisté stříbro asi 80 HV0,05. U starších lázní klesá tvrdost na asi 100 HV0,05.

06041 Ochrana proti nabíhání AG 110

Ochrana proti nabíhání Anlaufschutz AG 110 je postup dodatečné úpravy elektrolyticky vyloučených povlaků stříbra, který zamezí jejich nabíhání v důsledku tvorby sirníkových vrstev. Úprava Anlaufschutz AG 110 neovlivňuje pájitelnost tímto postupem upravených stříbrných povlaků. Dodatečná úprava spočívá v ponoru důkladně opláchnutých postříbřených dílů bez nutnosti mezioperačního sušení. Ochrana proti nabíhání je odolná do teploty 150 °C. Ochrana proti nabíhání Anlaufschutz AG 110 neobsahuje šestimocný chrom.

06042 Ochrana proti nabíhání AG 110 S

Ochrana proti nabíhání Anlaufschutz AG 110 S je postup kyselé dodatečné úpravy elektrolyticky vyloučených povlaků stříbra, který zamezí jejich nabíhání v důsledku tvorby sirníkových vrstev. Úprava Anlaufschutz AG 110 S neovlivňuje pájitelnost tímto postupem upravených stříbrných povlaků. Dodatečná úprava spočívá v ponoru důkladně opláchnutých postříbřených dílů bez nutnosti mezioperačního sušení. Ochrana proti nabíhání je odolná do teploty 150 °C. Ochrana proti nabíhání Anlaufschutz AG 110 S neobsahuje šestimocný chrom.

06050 Stříbřicí lázeň SLOTOSIL BSH 1500

Stříbřicí lázeň Silberbad SLOTOSIL BSH 1500 vytváří na leštěných vysoce lesklých plochách zrcadlově lesklé stříbrné povlaky bez závojů. Vyloučené stříbro má příjemnou světlou barvu. Plný lesk se objevuje již při velmi slabých vrstvách. Rozptyl lesku lázně je neobyčejně velký. Lázeň SLOTOSIL BSH 1500 je možno používat s velmi dobrým výsledkem k vylučování zrcadlově lesklých stříbrných povlaků bez závojů jak na podkladech z mědi, mosazi nebo alpaky, tak i na mezivrstvách lesklého niklu. Stříbřicí lázeň SLOTOSIL BSH 1500 je elektrolyt pro průběžná zařízení. Specifický elektrický odpor čerstvě vyloučeného stříbra z lázně SLOTOSIL BSH 1500 je zprvu 1,88 µ. x cm a při skladování nabývá téměř hodnoty čistého stříbra získaného z taveniny. Tvrdost čerstvě vyloučených vrstev stříbra je 120 HV0,05, při skladování nabývá obvyklé konečné hodnoty pro čisté stříbro asi 80 HV0,05.

06101 Bezproudé stříbření SLOTOCHEM AG 10

Bezproudá stříbřící lázeň Stromlose Versilberung SLOTCHEM AG 10 je kyselá lázeň pro vylučování stříbra površích mědi výměnou náboje. Je vhodná pro pokovení desek plošných spojů pro zhotovení finální pájitelné vrstvy. Je to bezolovnatá alternativa k dosud ještě často používanému postupu HAL (Hot-Air-Levelling) s eutektickou olovnato-cínovou pájkou. Pájitelnost vyloučených stříbrných vrstev je vynikající a také po temperaci po dobu 4 hodin při teplotě 155°C není snížena. Protože se ale při delším skladování při pokojové teplotě na vrstvách stříbra vytváří náběhová vrstva, doporučuje se pro zajištění pájitelnosti dodatečný ponor v lázni pro ochranu proti nabíhání stříbrných vrstev Antitarnish ALS 10 (lázeň 06004). Vyloučené stříbrné vrstvy jsou vhodné pro použití s již zavedenými bezolovnatými pákami, které také obsahují podíl stříbra. Jsou ale také kompatibilní s tradičními pájkami na bázi cín-olovo.

06159 Stříbřicí lázeň SLOTOSIL BS 1590

Stříbřicí lázeň Silberbad SLOTOSIL BS 1590 vytváří na leštěných vysoce lesklých plochách zrcadlově lesklé stříbrné povlaky bez závojů, normální tvrdosti. Vyloučené stříbro má příjemnou světlou barvu. Plný lesk se objevuje již při velmi slabých vrstvách. Rozptyl lesku lázně je neobyčejně velký. Lázeň Silberbad SLOTOSIL BS 1590 je možno používat s velmi dobrým výsledkem k vylučování zrcadlově lesklých stříbrných povlaků bez závojů jak na podkladech z mědi, mosazi nebo alpaky, tak i na mezivrstvách lesklého niklu.

06183 Čistič SLOTOSIL SC 1830

Čistič Reiniger SLOTOSIL SC 1830 se používá k čištění naběhlých stříbrných povrchů. Odstraňuje rušivé zabarvení povrchu, které vzniklo po pokovení, například během oplachových procesů nebo během skladování. Zbarvení vzniklé během pokovení zpravidla nelze odstranit. Čistič Reiniger SLOTOSIL SC 1830 je založen na bázi kyseliny sírové. Působení na znečištěný stříbrný povrch je rychlé, takže povrch je v závislosti na stupni zabarvení po několika sekundách vyčištěn. Dobu ponoru v čističi je potřebné přizpůsobit stupni znečištění.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky