Chemie - produkty: Zinek a slitiny zinku

08004 Lázeň zinek-železo SLOTOLOY ZE 1190

Slitinová lázeň Legierungsbad Zink-Eisen SLOTOLOY ZE 1190 slouží k vylučování matných povlaků zinek-železo s podílem 0,1 až 0,3 % železa ve slitině.Současným vylučováním železa se dosahuje rovnoměrný vzhled povlaku. Pro získání slitinových povlaků zinek-železo s vyšším obsahem železa (0,3 až 0,9 % Fe) doporučujeme slitinovou lázeň Zink-Eisen Legierungsbad SLOTOLOY ZE 100.Lázeň zinek-železo SLOTOLOY ZE 1190 je alkalický elektrolyt obsahující komplexotvorné látky, vylučované slitinové povlaky zinek-železo se vyznačují výborným rozložením kovu a velmi dobrou kryvostí. Elektrolyt se může používat jak pro závěsové, tak i pro bubnové pokovení. Je důležité, aby upravované díly nezůstaly v lázni bez proudu. Po vyloučení slitinového povlaku se musí díly neprodleně a pečlivě opláchnout a dále upravit. K následné úpravě vyloučených povlaků nabízí firma Schlötter mnoho přípravků pro chromátování a pasivaci (na bázi Cr3+) a rovněž pro utěsnění (Topcoats). Informace o naší aktuální nabídce přípravků můžete získat v našem servisním oddělení, u našich prodejců nebo na našich internetových stránkách.

08007 Smáčedlo AZN

Smáčedlo Netzmittel AZN je kapalná směs tensidů, určená především k zabránění rozstřiku a unikání mlhy z elektrolytických odmašťovacích lázní, neobsahujících smáčedla. Slouží také k doplnění tensidů v elektrolytických odmašťovacích lázních, které smáčedla obsahují a podmíněně se používá též v alkalických kyanidových ale i alkalických bezkyanidových zinkovacích lázních. Po přídavku smáčedla Netzmittel AZN se na hladině vytvoří tenká vrstva /povlak/ husté pěny, zamezující úniku rozstřikovaných kapiček odmašťovacích roztoků, případně zinkovacích elektrolytů do okolního prostředí. Smáčedlo Netzmittel AZN dodatečně zesílí čisticí účinek elektrolytické odmašťovací lázně, do které se přidalo.

08012 Leskle zinkovací lázeň SLOTOCYN 10

Kyanidová leskle zinkovací lázeň Glanzzinkbad SLOTOCYN 10 se vyznačuje jednoduchým vedením, velkou stabilitou a vysokými použitelnými katodickými proudovými hustotami. Vyloučené zinkové povlaky jsou i při poněkud vyšších provozních teplotách lesklé v širokém rozmezí proudových hustot a lze je dobře chromátovat. Leskle zinkovací lázeň SLOTOCYN 10 se může v závislosti na obsahu zinku provozovat při nízkém nebo vyšším obsahu kyanidu. Lázeň SLOTOCYN 10 je vhodná pro závěsové i bubnové pokovování.

08013 Slitinová lázeň zinek/nikl SLOTOLOY ZN 60

Alkalický slitinový postup SLOTOLOY ZN 60 se používá k vylučování slitinových povlaků zinek-nikl na bubnovém zboží. Povlak se vytváří ve dvou navazujících stupních: stupeň I (základní vrstva) poskytuje matné povlaky s podílem niklu 8-10 %, stupeň II (konečná vrstva) vylučuje pololesklé vrstvy zinek-nikl s podílem niklu 12-15 %. Poměr tlouštěk vrstev získaných ve stupních I a II je asi 1:2. Dvoustupňový postup je výhodný pro ocelový sortiment, u kterého se galvanické úpravy dělají obtížněji, např. pro soustruženou ocel. Ve stupni I se vytvoří na povrchu zboží souvislá slitinová vrstva a ve stupni II povlak, zaručující odpovídající vzhled a požadovanou vysokou protikorozní ochranu. Elektrolyt se vyznačuje velmi dobrou hloubkovou účinností a konstantním složením slitiny v širokém rozsahu proudových hustot. Celkový proudový výtěžek mezi 45-55 % umožňuje ekonomický pracovní postup. Slitinové povlaky zinek-nikl získané z lázně Zink-Nickel Legierungsbad SLOTOLOY ZN 60 se mohou chromátovat žlutě, transparentně nebo černě. K tomu doporučujeme naše produkty řady METAPAS- a SLOTOPAS-.Transparentně nebo černě upravené slitinové povlaky vyžadují ještě dodatečnou úpravu, která jim zajistí potřebný vzhled a zaručí požadovanou protikorozní ochranu. K tomu nabízíme přípravky naší řady SLOTOFIN-.

08016 Leskle zinkovací lázeň ZINCASLOT 50

Leskle zinkovací lázeň Glanzzinkbad ZINCASLOT 50 je alkalický bezkyanidový elektrolyt, vhodný jak pro hromadné, tak pro závěsové pokovování. Lázeň Glanzzinkbad ZINCASLOT 50 se vyznačuje následujícími vlastnostmi: vynikajícím rozdělováním kovu, velmi dobrou přilnavostí zinkového povlaku, velkým rozsahem použitelných proudových hustot a dobrou chromátovatelností, příp. pasivovatelností.

08018 Smáčedlo AZN 20

Smáčedlo Netzmittel AZN 20 je kapalná směs tensidů, určená především k použití v elektrolytických odmašťovacích lázních a v alkalických kyanidových i bezkyanidových zinkovacích lázních. Po přídavku smáčedla Netzmittel AZN 20 se na hladině elektrolytu vytvoří tenká vrstva husté pěny, která zabrání rozstřiku odmašťovacího roztoku, příp. zinkovací lázně do okolí pracovní vany. Smáčedlo Netzmittel AZN 20 dodatečně zesílí čisticí účinek elektrolytických odmašťovacích lázní.

08099 Leskle zinkovací lázeň ZINCASLOT 80

Leskle zinkovací lázeň Glanzzinkbad ZINCASLOT 80 je alkalický bezkyanidový elektrolyt, vhodný jak pro hromadné, tak pro závěsové pokovování. Lázeň Glanzzinkbad ZINCASLOT 80 se vyznačuje následujícími vlastnostmi: vynikajícím rozdělováním kovu, velmi dobrou přilnavostí zinkového povlaku, velkým rozsahem použitelných proudových hustot a dobrou chromátovatelností, příp. pasivovatelností.

08100 Slitinová lázeň zinek-železo SLOTOLOY ZE 100

Slitinová lázeň zinek/železo SLOTOLOY ZE 100 slouží k vylučování povlaků zinek-železo s podílem 0,2 až 1,2 % železa ve slitině. Lázeň zinek/železo SLOTOLOY ZE 100 je alkalický elektrolyt obsahující komplexotvorné látky, vylučované slitinové povlaky zinek/železo se vyznačují výborným rozložením kovu a velmi dobrou kryvostí. Elektrolyt se může používat jak pro závěsové, tak i pro bubnové pokovení. Je důležité, aby upravované díly nezůstaly v lázni bez proudu. Po vyloučení slitinového povlaku se musí díly neprodleně a pečlivě opláchnout a dále upravit. K následné úpravě vyloučených povlaků nabízí firma Schlötter mnoho přípravků pro chromátování a pasivaci (na bázi Cr3+) a rovněž pro utěsnění (Topcoats). Informace o naší aktuální nabídce přípravků můžete získat v našem servisním oddělení, u našich prodejců nebo na našich internetových stránkách.

08101 Zinkovací lázeň ZINCASLOT ZA 1020

Zinkovací lázeň Zinkbad ZINCASLOT ZA 1020 je alkalický bezkyanidový elektrolyt, vhodný jak pro hromadné, tak pro závěsové pokovování. Lázeň Zinkbad ZINCASLOT ZA 1020 se vyznačuje následujícími vlastnostmi: vynikajícím rozložením kovu, velmi dobrou přilnavostí zinkového povlaku, vysokým stupněm lesku vyloučeného povlaku, velkým rozsahem použitelných proudových hustot a vyloučený povlak se dobře chromátuje, příp. pasivuje.

08121 Leskle zinkovací lázeň ZINCASLOT E 220

Leskle zinkovací lázeň Glanzzinkbad ZINCASLOT E 220 je alkalický bezkyanidový elektrolyt, poskytující v celém rozsahu proudových hustot vysoce lesklé, tažné povlaky. Lázeň je vhodná jak pro hromadné, tak také pro závěsové použití. Lázeň Glanzzinkbad ZINCASLOT E 220 se vyznačuje následujícími vlastnostmi: vynikající krycí schopností a rozložením kovu, tažné povlaky nemají tendenci k tvorbě „flitrů“, velmi dobrou přilnavostí zinkového povlaku, velkým rozsahem použitelných proudových hustot a dobrou chromátovatelností, příp. pasivovatelností a neobsahuje komplexotvorné složky.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky