Chemie - produkty: Odmašťování

02005 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 30

Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 30 je univerzálně použitelný produkt k čištění oceli a barevných kovů v závěsových, bubnových i průběžných zařízeních. Ocelové součásti se mohou odmašťovat katodicky a anodicky nebo jenom anodicky. Periodickou polarizací (katodicky – anodicky) se na oceli čisticí účinek zřetelně zlepší, odmašťování však musí být ukončeno anodickou polarizací. Měděné součásti pájené natvrdo a ocelové díly jsou během krátkého anodického cyklu napadeny zpravidla zanedbatelně a nemění se ani jejich zbarvení. Měděné díly lze odmašťovat jak anodicky tak i katodicky, mosaz zásadně pouze katodicky. Ke zlepšení způsobu práce nabízíme řadu odmašťovacích přísad. Informace o různých možnostech jejich kombinace uvádí náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02007 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 10

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 10 je vysoce účinný ponorový odmašťovač, pracující při relativně nízkých teplotách. Je určen především pro odstraňování olejů, tuků a mazadel z oceli. Lze použít i pro měď a její slitiny, ovšem mosaz při delším působení nepatrně nabíhá. Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 10 je formulován tak, aby byl účinný již při pracovní teplotě 40 až 50°C a je vhodný pro bubnové i závěsové použití. Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 10 je dvousložkový. První složku tvoří odmašťovací sůl Entfettersalz SLOTOCLEAN AK 11 a druhou je podle účelu použití některá z odmašťovacích přísad, kterých nabízí firma Schlötter celou řadu. Informace o různých možnostech jejich kombinace uvádí náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02020 Čistič SLOTOCLEAN S 20

Čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 20 se používá zpravidla k čištění desek plošných spojů před aktivací. Čistič SLOTOCLEAN S 20 odstraňuje rušivě působící filmy, jako jsou otisky prstů, oxidické vrstvy a přilnavé složky galvanorezistů a umožňuje tak rychlé působení následujícího aktivačního roztoku. SLOTOCLEAN S 20 napadá měděný povrch pouze nepatrně (0,5-1,0 µm/h) a nevytváří na něm žádné krycí vrstvy. Čistič SLOTOCLEAN S 20 je zformulován na bázi kyseliny sírové. Při používání neodkovených závěsů se z nich může za určitých okolností zpětně rozpouštět cín, což způsobuje zakalení lázně.

02021 Čistič SLOTOCLEAN S 30

Čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 30 slouží hlavně k čištění desek plošných spojů před aktivací. Čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 30 odstraňuje rušivě působící filmy, jako jsou otisky prstů, oxidické vrstvy a přilnavé složky galvanorezistů a umožňuje tak rychlé působení následujícího aktivačního roztoku. Povrch mědi napadá jen nepatrně (0,5-1 µm/h), na očištěném povrchu nevznikají žádné rušivé krycí vrstvy. Čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 30 je zformulován na bázi kyseliny fosforečné. Čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 30 je schopen odstranit také mastné a olejové filmy, čímž se otevírají další oblasti jeho možného použití.

02025 Čisticí lázeň SLOTOCLEAN S 80

Čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 80 je přípravek na bázi kyseliny sírové, určený hlavně k čištění desek plošných spojů před jejich aktivací. Protože čistič Reiniger SLOTOCLEAN S 80 jen mírně pění, je vhodný i pro postřikové použití. Neobsahuje komplexotvorné látky. Protože Reiniger SLOTOCLEAN S 80 napadá jen velmi málo měděné povrchy, úprava nezanechává na čištěném povrchu desek plošných spojů žádné zbytky.

02026 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 1070

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 1070 je slabě alkalický přípravek k odmašťování výrobků z hliníku, hliníkových slitin a zinkových odlitků litých pod tlakem. U leštěných zinkových odlitků je pro odstranění lešticích past nutné zesílení účinku odmašťovače ultrazvukem. Odmašťovač lze také použít na výrobky z mědi nebo mosazi a slaběji zamaštěné výrobky z oceli. Nejvýraznějším znakem odmašťovače SLOTOCLEAN AK 1070 je, že při teplotách 60 až 70 °C pracuje prakticky bez pěnění. Proto je také vhodný pro použití v postřikových zařízeních. Protože ale přídavkem tensidů tuto vlastnost ztrácí, měl by se odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 1070 používat bez dodatečně přidávaných odmašťovacích přísad.

02028 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 90

Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 90 je slabě alkalický přípravek určený k ponorovému odmašťování mědi, mosazi, hliníku a alpaky, pokud z nich mají být odstraňovány obráběcí emulze a mazací tuky. S ohledem na možnost cementace (např. ionty mědi na hliník), doporučujeme upravovat různé kovy odděleně. Výsledkem čisticího procesu je hydrofilní kovový povrch. Pokud je třeba odstranit z uvedených druhů základního materiálu pigmentované tuky na tažení, lešticí a brusné pasty, zesílí se odmaštění efektivně použitím ultrazvuku. O možnostech zesílení odmašťovacího účinku pomocí odmašťovacích přísad informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02032 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 130

Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 130 je univerzálně použitelný přípravek pro elektrolytické odmašťování a příp. aktivaci barevných kovů, zinkových slitin a oceli. Přípravek lze podle potřeby použít jako katodický i anodický. Odmašťovací sůl SLOTOCLEAN EL 131 neobsahuje kyanidy, tensidy ani komplexotvorné látky, obsahuje křemičitany, malé množství fosfátů a rovněž louh. Ke zlepšení způsobu práce nabízíme řadu odmašťovacích přísad. Informace o různých možnostech jejich kombinace uvádí náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02037 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL DCG

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN EL DCG je univerzálně použitelný přípravek k elektrolytickému odmaštění oceli, barevných kovů a zinkových odlitků. Železné, příp. ocelové součásti se odmašťují anodicky polarizované, zinkové odlitky a barevné kovy nejprve katodicky polarizované a pak doodmaštují anodicky. Katodické a anodické odmaštění zinkových odlitků a barevných kovů se musí provozovat v oddělených pracovních vanách. Ke zlepšení způsobu práce nabízíme řadu odmašťovacích přísad. Informace o různých možnostech jejich kombinace uvádí náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02038 Aktivační roztok SLOTOCLEAN DECASEL 5

Vodný roztok aktivační soli Aktivierungssalz SLOTOCLEAN DECASEL 5 je vhodný k neutralizaci po alkalických předúpravách a k aktivaci oceli, mědi, měděných slitin, zinkových odlitků a hliníku. Aktivační roztok SLOTOCLEAN DECASEL 5 nahrazuje obvyklé dekapování na bázi kyseliny sírové nebo chlorovodíkové. Doba úpravy se řídí koncentrací a teplotou lázně. Účinnost lze zřetelně zvýšit elektrolyticky a to katodicky nebo anodicky. DECASEL 5 neobsahuje žádná smáčedla ani tensidy. SLOTOCLEAN DECASEL 5 se výborně hodí také k aktivaci pasivních niklových vrstev, kdy se provozuje katodicky a dovoluje nejen bezvadné chromování poniklovaných dílů, ale i obnovené vylučování niklu bez problémů s přilnavostí. Doporučit lze katodickou úpravu ve SLOTOCLEAN DECASEL 5 při opravách niklových povlaků po mechanické meziúpravě. Jako materiál protielektrody doporučujeme grafit. Lze použít i niklové anody, musí se však sledovat, zda se nikl neelektrolyzuje. Aktivační roztok DECASEL 5 neobsahuje alkylfenoletoxyláty ani adsorbovatelné organicky vázané halogeny.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky