Chemie - produkty: Chemický nikl

18003 Chemická niklovací lázeň SLOTONIP NP 1150

Chemická niklovací lázeň Chemische Nickelbad SLOTONIP NP 1150 je elektrolyt pro bezproudové vylučování povlaků nikl-fosfor na kovech a nevodičích. Povlaky Ni-P vyloučené z lázně SLOTONIP NP 1150 neobsahují olovo ani kadmium a jsou proto konformní se směrnicí RoHS. Vrstvy jsou světlé, pololesklé až lesklé, obsahují 6 – 9 % fosforu. Lázeň se vyznačuje bezproblémovým jednoduchým vedením, vysokou stabilitou a dlouhou životností. Hodnota pH lázně se upravuje amoniakem. Vylučovací rychlost je ca 18 – 22 µm/h.

18007 Aktivátor PDI 10

Aktivator PDI 10 je ionogenní aktivátor obsahující paladium. Je určen pro dvě hlavní použití: k úpravě nevodivých materiálů pro následné pokovení a k aktivaci povrchu měděných materiálů před chemickým niklováním.

18014 Chemická niklovací lázeň SLOTONIP 90

Chemická niklovací lázeň SLOTONIP 90 je lázeň pro bezproudové vylučování povlaků nikl – fosfor na kovech a nevodičích. Vyloučené povlaky jsou světlé, pololesklé až lesklé, obsahují 10 – 12 % fosforu. Lázeň SLOTONIP 90 je zvlášť vhodná v případech vysokých požadavků na korozní odolnost povlaků. Lázeň se vyznačuje bezproblémovým jednoduchým vedením, vysokou stabilitou a dlouhou životností. Hodnota pH se upravuje amoniakem. Vylučovací rychlost činí ca 10 – 13 µm/h. Lázeň se připravuje z kombinovaných přísad a při provozu se doplňuje rovněž kombinovanými přísadami. Tím se zjednodušuje její obsluha. Jednotlivými složkami se lázeň doplňuje při případné korekci.

18031 Chemická niklovací lázeň SLOTONIP 30 1

Chemická niklovací lázeň Chemisches Nickelbad SLOTONIP 30 1 je určená k bezproudovému vylučování povlaků nikl-fosfor na kovech a nevodičích. Vyloučené povlaky jsou světlé, pololesklé až lesklé, obsahují 7 – 10 % fosforu. Lázeň se vyznačuje bezproblémovým jednoduchým vedením, vysokou stabilitou a dlouhou životností. Při průběžném doplňování přísad lze dosáhnout obratu niklu až 70 g/l. Vylučovací rychlost je 15 – 18 µm/h a po obratu niklu 60 g/l se snižuje na 10 – 12 µm/h.

18071 Chemická niklovací lázeň SLOTONIP 70 A

Chemická niklovací lázeň SLOTONIP 70 A je elektrolyt pro bezproudové vylučování povlaků nikl-fosfor na kovech a nevodičích. Povlaky Ni-P, vyloučené z lázně SLOTONIP 70 A, neobsahují olovo ani kadmium a jsou proto konformní se směrnicí RoHS. Povlaky jsou světlé, pololesklé až lesklé a obsahují 7 – 10 % fosforu. Lázeň se vyznačuje bezproblémovým jednoduchým vedením, vysokou stabilitou a dlouhou životností. Hodnota pH lázně se upravuje amoniakem. Vylučovací rychlost je ca 18 – 22 µm/h. Lázeň se připravuje z kombinovaných přísad a kombinovanými přísadami se doplňuje i při provozu. Kromě toho jsou pro zvláštní úpravy k dispozici i jednotlivé složky.

18092 Smáčedlo SLOTONIP AP 12

Smáčedlo Netzmittel SLOTONIP AP 12, neobsahující perfluoroktansulfonáty (PFOS), je přednostně určeno pro použití v chemických niklovacích lázních k zabránění tvorby pórů ve vylučovaných niklových povlacích. Spotřeba smáčedla při používání je nízká a závisí pouze na ztrátách způsobených výnosem. Smáčedlo Netzmittel SLOTONIP AP 12 se může použít v následujících postupech řady SLOTONIP: SLOTONIP NP 1220, SLOTONIP NP 1150, SLOTONIP 30 1 a 30 3, SLOTONIP 60, SLOTONIP 70 A a 70 K, SLOTONIP 80, SLOTONIP 90 a 90 K

18101 Následná úprava SLOTOCHEM NI 10

Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 10 slouží ke zlepšení pájitelnosti chemicky vyloučených niklových povlaků při použití měkkých pájek obsahujících olovo i bez olova. Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 10 je kyselý roztok, jehož působením se vytvoří velmi tenká vrstvička palladia (ca 0,002 µm) neviditelná mikroskopem, která zlepšuje vlastnosti niklových vrstev, jako jsou vzhled, tvrdost a odolnost vůči otěru.

18103 Následná úprava SLOTOCHEM NI 30

Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 30 se používá ke zlepšení pájitelnosti chemicky vyloučených niklových povlaků při použití měkkých pájek obsahujících olovo i bez olova. Následná úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM NI 30 je kyselý roztok, jehož působením se vytvoří velmi tenká vrstvička palladia (ca 0,002 µm) neviditelná mikroskopem, která zlepšuje vlastnosti niklových vrstev, jako jsou vzhled, tvrdost a odolnost vůči otěru. Pro úspěch úpravy je rozhodující druh použitého niklovacího postupu. Proto je úprava Nachbehandlung SLOTOCHEM 30 vhodná pro niklovací postupy firmy Schlötter, zejména pro povlaky vyloučené z lázně pro chemické niklování SLOTONIP 90.

18122 Chemická niklovací lázeň SLOTONIP VN 20

Chemická niklovací lázeň Chemisches Nickelbad SLOTONIP VN 20 je postup pro bezproudové předniklování hliníku, případně jeho slitin, před dalším pokovováním v lázních pro chemické niklování. Chemická niklovací lázeň SLOTONIP VN 20 pracuje při pokojové teplotě. Použitím předniklování se minimalizuje vnos zinku z předchozího zinkátového moření do samotné lázně pro chemické niklování a tím se významně prodlouží její životnost. Samotná chemická niklovací lázeň SLOTONIP VN 20 je vůči znečištění zinkem zřetelně méně citlivá než běžné chemické niklovací lázně.

18222 Chemická niklovací lázeň SLOTONIP NP 1220

Chemická niklovací lázeň Chemisches Nickelbad SLOTONIP NP 1220 je určená k bezproudovému vylučování povlaků nikl-fosfor na kovech a nevodičích. Pracovní teplota lázně je 80 °C. Vyloučené povlaky Ni-P neobsahují olovo ani kadmium a jsou proto konformní se směrnicí RoHS. Povlaky jsou světlé, pololesklé až lesklé, obsahují 6 – 9 % fosforu. Chemická niklovací lázeň SLOTONIP NP 1220 se vyznačuje bezproblémovým jednoduchým vedením a vysokou stabilitou. Hodnota pH se upravuje amoniakem. Vylučovací rychlost je 10 – 12 µm/h. Lázeň se nasazuje z kombinovaných přísad a při provozu se doplňuje rovněž kombinovanými přísadami, což zjednodušuje obsluhu. Jednotlivé složky jsou k dispozici pro případnou úpravu podle požadavků.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky