Chemie - produkty: Odmašťování

02040 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 160

Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 160 je univerzální alkalický přípravek určený k odmašťování oceli a neželezných kovů. Odmašťovač se dobře oplachuje, odmaštěný povrch je smáčivý. Dobrá vodivost odmašťovače SLOTOCLEAN AK 160 umožňuje, vedle jeho použití jako ponorového, příp. horkého odmašťovače, volitelně zesíleného ultrazvukem nebo čeřením vzduchem, také jeho použití jako elektrolytického odmašťovače. Provozuje se jako dvousložkový. První složku tvoří odmašťovací sůl Entfettersalz SLOTOCLEAN AK 161 a druhou je některá z odmašťovacích/čisticích přísad podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02041 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 170

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 170 je silně alkalický přípravek k odmašťování oceli nejen elektrolyticky, ale také ponorem. Je vhodný především k odstraňování olejů, používaných při mechanickém zpracování ocelových dílů. Odmaštěný povrch je smáčivý a dobře se oplachuje. Používá se jako dvousložkový. První složku tvoří odmašťovací sůl Entfettersalz SLOTOCLEAN AK 171 a druhou je některá z odmašťovacích přísad, zvolená podle účelu použití k zesílení čisticího účinku. O možných kombinacích informuje samostatný návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02048 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 180

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 180 je slabě alkalický přípravek k odmašťování neželezných kovů, oceli a hliníku. Připravuje se z tekutého koncentrátu. Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 180 se doporučuje používat v kombinaci s ultrazvukem k odstranění zbytků brusných a lešticích past a jako ponorový odmašťovač k odstranění mazacích olejů. Provozuje se jako dvousložkový. První tvoří odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AK 181 a druhou je podle účelu použití některá z odmašťovacích přísad podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02049 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 210

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN EL 210 je univerzální přípravek určený k elektrolytickému odmašťování oceli a barevných kovů a k ponorovému odmašťování oceli. Odmašťovací lázeň se připravuje z kapalných koncentrátů.Při elektrolytickému odmaštění se ocelové díly zapojují střídavě jako katoda nebo anoda, postup musí být ukončen dostatečně dlouhou anodickou fází. K anodickému odmaštění barevných kovů doporučujeme oddělenou vanu. Odmašťovač se používá v kombinaci dvou složek: odmašťovacího koncentrátu Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN EL 211 a odmašťovací přísady, zvolené podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod BAD 02300, Přehled odmašťovacích přísad.

02090 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL DCG F

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN EL DCG F je univerzálně použitelný přípravek k elektrolytickému odmaštění oceli, barevných kovů a zinkových odlitků v závěsových, bubnových i průběžných zařízeních. Odmašťovač se provozuje s kapalným koncentrátem, což zjednodušuje manipulaci. Železné, příp. ocelové součásti se odmašťují anodicky polarizované, zinkové odlitky a barevné kovy nejprve katodicky polarizované a pak doodmaštují anodicky. Katodické a anodické odmaštění zinkových odlitků a barevných kovů se musí provozovat v oddělených pracovních vanách. V kombinaci s přísadami pro zesílení odmaštění se může SLOTOCLEAN EL DCG F použít i pro ponorové odmaštění. Ke zlepšení způsobu práce nabízíme řadu odmašťovacích přísad. Informace o různých možnostech jejich kombinace uvádí náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02112 Odmašťovač SLOTOCLEAN EL 220

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN EL 220 je vhodný jak k elektrolytickému odmaštění neželezných kovů a zinkových odlitků, tak také k ponorovému odmaštění zinkových odlitků. K zesílení účinnosti jsou k dispozici odmašťovací přísady. Podrobnější informace jsou uvedeny v přehledu odmašťovacích přísad (lázně 02300).

02116 Odmašťovač SLOTOCLEAN AE 310

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AE 310 je silně alkalický přípravek pro ponorové a elektrolytické odmašťování ocelových povrchů. Připravuje se z kapalných koncentrátů, podle účelu použití jsou k dispozici pro přípravu a k doplňování tři odmašťovací koncentráty: odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 311 neobsahuje komplexotvorné látky, odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 312 slabě komplexující, odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 313 neobsahuje komplexotvorné látky. Ke zvoleným koncentrátům je zapotřebí přidat hydroxid sodný. Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AE 310 se může použít prakticky na všechny úkoly, které se vyskytují v oblasti čištění ocelových dílů. Pro katodické nebo střídavě pólované elektrolytické odmaštění se použije jen koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 311 nebo AE 313, odmaštění se musí ukončit dostatečně dlouhou anodickou fází. Pro pouze anodické elektrolytické odmaštění lze použít všechny koncentráty, přednostně však slabě komplexotvorný odmašťovací koncentrát Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 312. Pro ponorové odmašťování jsou vhodné všechny koncentráty, přičemž Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AE 313 je určený jen k průběžnému doplňování odmašťovací lázně, kterou je vždy nutné dodatečně zesílit vhodnou odmašťovací přísadou. Ke zlepšení pracovních postupů nabízíme řadu odmašťovacích přísad podle účelu použití. O možných kombinacích informuje náš návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02117 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 290

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 290 je alkalický postup na draselné fázi určený k ponorovému odmašťování oceli, mědi a jejích slitin. K přípravě odmašťovací lázně a k jejímu doplňování se používají kapalné přísady. K provozu odmašťovače Entfetter SLOTOCLEAN AK 290 jsou potřebné dvě kapalné složky: odmašťovací koncentrát a odmašťovací přísada, zvolená podle účelu použití. Odmašťovací koncentrát je k dispozici ve dvou variantách – na bázi fosfátu nebo na bázi polyfosfátu. O vhodných odmašťovacích přísadách a jejich možných kombinacích informuje náš samostatný návod k použití číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02121 Odmašťovač SLOTOCLEAN AK 340

Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 340 je středně alkalický přípravek určený k čištění především kovů citlivých na alkálie, jako jsou zinkové odlitky, žárově zinkované povlaky a hliník. Odmašťovač je vhodný také k čištění mědi, mosazi a oceli. Skládá se ze dvou složek – z odmašťovací soli Entfettersalz SLOTOCLEAN AK 341 a z vhodné odmašťovací přísady podle účelu použití. O možných kombinacích informuje samostatný návod číslo 02300 „Přehled odmašťovacích přísad“.

02122 Odmašťovací lázeň SLOTOCLEAN AK 350

Odmašťovací lázeň SLOTOCLEAN AK 350 je slabě alkalický přípravek určený k ponorovému odmašťování mosazi a mědi. Připravuje se z tekutých koncentrátů. Odmašťovač Entfetter SLOTOCLEAN AK 350 je složen ze dvou složek: z odmašťovacího koncentrátu Entfetterkonzentrat SLOTOCLEAN AK 351 a některé odmašťovací přísady Entfetterzusatz, odpovídající požadovanému účelu. O různých možnostech kombinace přísad informuje náš „Přehled odmašťovacích přísad“, návod 02300.

PředúpravyOdmašťováníMěďNiklChromStříbroZlatoZinek a slitiny zinkuPasivace a chromátyCínSlitiny cínuDalší produktyKadmium, Bismut, IndiumDesky plošných spojůŽárový zinekChemický niklVývojové produktyKrycí laky